جمعه، 27 مرداد 1396
Menu

مدیرکل دفتر ریاست

معرفی


فاطمه کرباسی مدیرکل دفتر ریاست

كارشناس ارشد علوم حوزوي (سطح 3 )حوزه علميه قم شاغل در استانداري زنجان (رییس گروه اجتماعی فرهنگی دفتر اموراجتماعی استانداری زنجان)

 

سوابق شغلي و اجرايي:

1-مدرس آزاد دروس حوزوي (عربي، فقه، منطق، اصول، فلسفه، اخلاق، اعتقادات، تفسير قرآن، تفسير نهج البلاغه و احكام) از سال1362

2-مدرس آزاد دروس (معارف اسلامي، انديشه اسلامي، اخلاق، تفسير موضوعي قرآن، تفسير موضوعي نهج البلاغه) در دانشگاه‌هاي علوم‌پزشكي زنجان، دانشگاه آزاد اسلامي زنجان، دانشگاه پيام‌نور زنجان، دانشگاه پيام‌نور خدابنده و دانشگاه غيرانتفاعي صوفي زنجان از سال 1369- ادامه دارد.

3-مشاور دانشجويي در دانشگاه آزاد اسلامي زنجان در سال هاي 75-76

4- مدرس تربيت ديني براي مربيان و معلمان درمراكز متعدد نظير جهاد دانشگاهي، نهضت سواد آموزي، بهزيستي، آموزش وپرورش و...

5-مؤسس و بنيانگذار آموزش قرآن در مقطع پيش دبستاني به شيوه ي "مكتب القرآن قم" دراستان زنجان از سال 1373

6-دبير كميسيون امور بانوان استان زنجان از سال 1377

7-مشاور استاندار در امور بانوان استان از سال 1380 تا 1385 باعضويت در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و كميته اشتغال، كميته فرهنگ، هنر و تربيت بدني، كميته پژوهش و كميته بهداشت، درمان و كميته اجتماعي

8-كارشناس فرهنگي، پيشگيري و درمان شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان زنجان از سال 1385 تا 1386

9-كارشناس امور اجتماعي استانداري زنجان از سال 1386 تا دي‌ماه 1392

10-مديركل دفتر آموزش و پژوهش استانداري زنجان از سال 1392

11- مدرس دوره‌های آموزشی توجیهی بدو استخدام

12- رییس گروه اجتماعی فرهنگی دفتر امور اجتماعی استانداری زنجان از سال 1394 بعد از استعفا از مدیرکلی آموزش و پژوهش( به جهت کاندیداتوری مجلس دوره دهم)

13-مدیرکل حوزه ریاست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از 23 آذرماه 1395

سوابق پژوهشي:

الف:مديريت طرح هاي پژوهشي

 (پيشنهاد، پيگيري عقد قرارداد با مجري و نظارت و ارائه نتايج در جلسات حاكميتي وتصميم‌گيري ) در سمت مشاور استاندار در امور بانوان استان به شرح ذيل  :

1-  بررسي ميزان و كيفيت خشونت فيزيكي عليه زنان در خانواده در بين مراجعين به پزشكي قانوني و ساير مراكز درماني شهرستان خدابنده زنجان كميسيون امور بانوان استانداري- 1379

2- بررسي ميزان نابرابري جنسي در زمينه اشتغال، تحصيل، ورزش از نظر دانشجويان دختر دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي شهرزنجان 1380

3- بررسي زمينه ايجاد اشتغال مناسب براي بانوان در بخش‌هاي توليدي، خدماتي استان زنجان -1381

4- شناخت و بررسي الگوهاي عبور از تجرد به تأهل (پيمايشي در دانشگاه‌هاي زنجان) -1381

5 - بررسي مشكلات زنان در گذر از تأهل به تجرد (پيمايشي در زنان تحت پوشش بهزيستي و مؤسسه خيريه روزبه) - 1383

6 - عوامل مؤثر بر مشاركت زنان در تشكيل تعاوني هاي اشتغال‌زا در استان زنجان 1383

7- رهبري افكار و اشاعه نوآوري‌ها در بين جوانان- 1384

8 - بررسي تأثير حجاب در موفقيت يا عدم موفقيت اجتماعي و مسؤوليت پذيري زنان- سازمان تبليغات اسلامي زنجان با مجري‌گري خانم دكتر سحركاوندي  دانشيارگروه فلسفه دانشگاه زنجان- 1385

   ب- همكاري در اجراي طرح و نظارت برحسن اجرا :

 1-همكار تحقيق ارائه شده به همايش علمي فرهنگي «ورزش و نيايش» تربيت بدني استان زنجان - 1378

2-همكاري در طرح بررسي آماري مشكلات مراجعين مركز مشاوره زنان و خانواده انجمن فرهنگي اجتماعي زنان زنجان- مهر 1386

 3-ناظر پژوهش «بررسي ميزان و كيفيت خشونت فيزيكي عليه زنان در خانواده در بين مراجعين به پزشكي قانوني و ساير مراكز درماني شهرستان خدابنده زنجان» كميسيون امور بانوان استانداري- 1379

4-ناظر پژوهش « طرح ساماندهي اشتغال زنان اطلاعات مربوط به زنان متقاضي كار بر اساس آمار كار و امور اجتماعي استان زنجان (سال هاي 76 تا 79 )» جهاد دانشگاهي واحد زنجان با سفارش وزارت كشور- 1380

5-ناظر طرح« گزارش مرحله اسنادي و اكتشافي مطالعه ملي مشاركت سياسي زنان در ايران مربوط به استان زنجان» جهاد دانشگاهي زنجان به سفارش وزارت كشور- 1381

6- عضو گروه صاحبنظران تحقيق« بررسي موانع پژوهش در استان زنجان و ارائه راهكارهاي مناسب»- 1388

ج- ارائه مقاله:

1-ارسال مقاله« جنسيت و سلامت بهداشت باروري و روابط جنسي» به دومين كنگره سراسري خانواده و مشكلات جنسي دانشگاه شاهد- 25 و26 آبان 1384

2-ارسال مقاله «زن و نقش آن در فرايند توسعه» به همايش زن، انقلاب آينده آبان 1378

3- ارسال مقاله« اتحاد و هم بستگي اسلامي: استراتژي نيازمند به تاكتيك» به دومين هم‌انديشي علماء و فرهيختگان شيعه و سني- سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي 1386 (با رأي قابل چاپ در مجموعه مقالات)

4- ارسال مقاله «بررسي جايگاه و نقش شوراي شهر و شهرداري سلطانيه در مديريت پايدار شهر سلطانيه » به اولين همايش ملي سلطانيه -20/2/1391

5-ارسال مقاله «نقش "قدرت" در برقراري عدالت جنسيتي در عرصه‌ي خانواده و اجتماع » به همايش ملي انديشه راهبردي زن و خانواده 1391

6-ارائه مقاله « در محضر استاد» در همایش نکوداشت استاد ابوالفضل سلیمی- 1394

د- ساير(مقالات و سخنراني ها):

 1- رييس ستاد استاني هفته پژوهش سال 1393

2- عضويت در كميته پژوهش استان از سال 1377 تا 1384

3- سخنران علمي سمينار بررسي مسائل و مشكلات حقوقي خانواده- فرمانداري ابهر- 18/5/1379

 4- درج مقالات علمي در نشريات استان و سايت هاي خبري :

افزايش دانشجويان دختر به 64 درصد. آسيب يا مسأله ؟  -آشنايي با انجمن معتادان گمنام   -مديريت پايدار شهرها

  5-تدریس«ابعاد و ویژگی‌های سرمایه اجتماعی» در 6 کارگاه‌آموزشی ویژه مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان‌های استان

سوابق فعاليت‌هاي اجتماعي و  فرهنگي:

1-كانديداي دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي از زنجان و طارم با راهيابي به مرحله دوم رقابت

2-عضو شوراي شهر زنجان در دوره اول (1378-1382) با رياست مقطعي كميسيون "فرهنگي اجتماعي" شورا و كميسيون "توسعه و عمران شهري" شورا و عضو "كمسيون ماده صد شهرداري زنجان"

3-عضو هيأت مصنفه مطبوعاتي استان  از سال 1377-1379

4-عضو هيأت مؤسس و هيأت مديره انجمن فرهنگي اجتماعي زنان زنجان از سال 1382(ادامه دارد)

5-عضو انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان زنجان از سال 1384(ادامه دارد)

7-عضو هيأت امناء "مؤسسه خيريه آموزشي درماني رعدزنجان" (ويژه معلولين)