جستجو

تلفنخانه ساختمان مرکزی

تلفن تماس : 5-66059000-021
آدرس: خ آزادی - تقاطع یادگار امام

تلفنخانه معاونت گردشگری

تلفن تماس : 021-66582168-9
آدرس: خ آزادی- نبش رودکی سازمان حج و زیارت ساختمان شرقی

تلفنخانه معاونت صنایع دستی

تلفن تماس : 021-66058590
آدرس : خ آزادی - تقاطع یادگار امام

معاونت سرمایه گذاری و طرح ها

تلفن تماس : 021-66065706-7
آدرس : خ آزادی - تقاطع یادگار امام

تلفنخانه معاونت میراث فرهنگی

تلفن تماس : 021-66084577
021-66027418
آدرس : خ آزادی تقاطع یادگار امام

معاونت توسعه مدیریت

تلفن تماس : 021-66035153-4
آدرس : خ آزادی - تقاطع یادگار امام

معاونت امور حقوقی، مجلس و استان ها

تلفن تماس : 021-88363539
آدرس : شهرک غرب- بلواردادمان-فخارمقدم-گلبرگ یکم غربی