شنبه، 2 بهمن 1395
Menu

شناسنامه خدمات الکترونیک

خدمات الکترونیک سازمان

نام معاونت فایل لینک دسترسی
شناسنامه خدمات - فایل (PDF) -
دستورالعمل تهیه پرونده‌های پیشنهادی ثبت آثار منقول فرهنگی - تاریخی در فهرست آثار ملی میراث فرهنگی فایل (PDF) -
دستورالعمل نقل و انتقالات و حابه جایی اموال منقول فرهنگی، هنری و تاریخی میراث فرهنگی فایل (PDF) -
دستورالعمل اجرای اعطای پروانه مجموعه داری اموال فرهنگی، تاریخی و هنری منقول مجاز میراث فرهنگی فایل (PDF) -
دستورالعمل و قوانين مرتبط با صدور و تمديد پروانه توليد انفرادي صنایع دستی فایل (PDF) Bpms.ichto.ir
روش اجرای صدور و تمدید پروانه بهره برداری تاسیسات گردشگری گردشگری فایل (PDF) -
فرآیند صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصلاح و یا تکمیل تاسیسات گردشگری سرمایه گذاری و برنامه ریزی فایل (PDF) -
فرآیند صدور مجوز ارائه خدمات مسافرتی و گردشگری (بند ب) گردشگری فایل (PDF) ta.ichto.ir