ﺳﻪشنبه، 3 بهمن 1396
Menu

معرفی مدیران سازمان

محمد رضا اکبری

تلفن مستقيم: 66582244
نمابر: 66582244
ايميل:
سمت: سزپرست دفتر مطالعات و آموزش گردشگری

شرح وظايف:

 

دفترمطالعات آموزش گردشگری

1-    مطالعه، بررسی و تدوین محتوای دوره های آموزشی مرتبط با بخش گردشگری متناسب با نیاز های این حوزه

2-    نظارت بر ارایه راهکارها و مطالعات آموزشی با موضوعات مرتبط با وظایف امور گردشگری سازمان.

3-    نظارت و ارزیابی بر عملکرد موسسات آموزش گردشگری با توجه به ضوابط و استانداردهای آموزش

4-    رسیدگی و پاسخگویی به شکایات واصله در خصوص عملکرد مؤسسات آموزشی گردشگری.

5-  ارایه راهکارهای لازم جهت انعکاس مطالب و موضوعات مربوط به گردشگری در کتاب­های درسی مقاطع مختلف تحصیلی و هماهنگی لازم در این زمینه با وزارت آموزش وپرورش.

6-    نظارت بر اجرای دوره­های آموزشی مرتبط با بخش گردشگری و ارایه پیشنهادات اصلاحی در صورت لزوم.

7-    بررسی درخواست و ارایه مجوز به متقاضیان برگزاری دوره­های آموزشی گردشگری.

8-    تهیه و تدوین طرح های جامع  توسعه گردشگری کشور و استانی با همکاری سایر واحدهای سازمانی این معاونت.

9-    بررسی و انجام مطالعات کاربردی گردشگری در سایر کشورها به منظور بومی سازی دستاورد های علمی گردشگری

10-انجام مطالعات کاربردی به منظور شناخت و شناسایی رویه های جاری گردشگری داخلی و استاندارد های مورد عمل در حوزه‌های مختلف گردشگری کشور و ارایه نقاط قوت و ضعف آن.

11-برنامه ریزی همایش های تخصصی آموزشی داخلی و بین المللی با توجه به تکالیف محوله در امور گردشگری

12-برنامهریزی دوره ها و کارگاههای آموزشی در جهت بهبود زمینه های توسعه گردشگری کشور با همکاری بخش خصوصی.

13-برنامهریزی برای ارتقای سطح آموزش مدیران عامل، مدیران فنی، راهنمایان و کارکنان موسسات گردشگری.

14-نظارت و ارزیابی اثربخشی دوره­های آموزشی مرتبط با بخش گردشگری و ارایه پیشنهادات اصلاحی در صورت لزوم.

15-تهیه، تدوین و نیاز سنجی دوره های آموزش بخش گردشگری بر اساس سیاست های کلی سازمان. 

16-نظارت بر نحوه اجرای دوره­های آموزشی و فعالیت مؤسسات آموزشی گردشگری

17-هم­اندیشی بامؤسسات آموزشی گردشگری جهت رفع مشکلات و تنگناهای موجود و ارایه راهکارها و پیشنهادات لازم جهت بهبود و افزایش اثر پذیری فعالیت­های آموزشی گردشگری.

18-ایجاد بانک اطلاعات مؤسسات و دوره های آموزشی گردشگری در کشور و به­روزرسانی آن

19-استفاده از فنآوریهای نوین در آموزش گردشگری.

 

 

·         محسن  رنجبر

           سوابق تحصیلی:

·         دکتری جغرافیای طبیعی (1380)

·         عضو هیات علمی

·         رتبه علمی دانشیار

 

سوابق فعالیت های اجرایی

·         مدیر گروه جغرافیا

·         رئیس  واحد همدان

·         رئیس واحد تبریز

·         معاون پژوهشی واحد شهرری

·         عضوهیات مدیره انجمن جغرافیایی ایران

سوابق علمی-  تحقیقاتی :

·         ارائه بیش از 49 مقاله درکنفرانسهای ملی وبین المللی

·         چاپ بیش از  51 مقاله درنشریات معتبر علمی وپژوهشی و ISI

·         مجری ویا مدیر  50 طرح پژوهشی درون دانشگاهی وبرون دانشگاهی

·         راهنمایی ومشاوره وداوری بیش از 170 پایان نامه کارشناسی ارشد ودکتری

ترجمه  3 کتاب :

·         مقدمه ای بر برنامه ریزی ومديريت اكوتوريسم جلد اول           

·         مقدمه ای بربرنامه ریزی ومدیریت اکوتوریسم جلد دوم مدیریت وتوسعه تجارت اکوتوریسم   

·         ترجمه كتاب  اکوتوریسم  

 

تالیف 4 کتاب:

آبخیز داری -   تفسير نقشه هاي توپوگرافي وزمين شناسي - اکوموزه گردشگری -     مخاطرات محیطی ومدیریت آن     

           

جوایز و افتخارات علمی

1- پژوهشگر نمونه 1385 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

2- پژوهشگر نمونه سال 1386 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

4- استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری سال 1387

5- پژوهشگر نمونه سال 1389 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

6- پژوهشگر نمونه سال 1391 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری

عضویت در انجمن های علمی

1- رئیس شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری 

2- رئیس شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری 

3-عضو هیات مدیره انجمن جغرافیایی ایران از سال1384 ادامه دارد

4- عضو گروه تخصص جغرافیا منطقه 2 دانشگاه آزاد اسلامی1383

5- عضو هیئت منصفه مطبوعات استان آذربایجان شرقی1384

6- عضو کمیته انضباطی کارکنان منطقه 2 دانشگاه آزاد اسلامی1383

7-عضو هیئت مدیره انجمن جغرافیایی ایران از سال1384ادامه دارد.

8- عضو هيات تحريريه نشريه علمي وپژوهشي جغرافيا-انجمن جغرافیایی ایران

9- عضوهیات تحریریه نشریه مطالعات مدیریت شهری واحد علوم وتحقیقات

10-عضوهیات  تحریریه نشریه برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه پیام نور

11- عضو هيات تحريريه نشريه علمي وپژوهشي جغرافيای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لار