چهارشنبه، 2 اسفند 1396
Menu

مناقصات و مزایدات

جستجو

موضوع

محدوده اجرا

آخرین مناقصات و مزایدات

  نوع فراخوان موضوع مهلت دریافت اسناد مهلت ارسال پیشنهاد نتایج مشاهده اسناد ضمیمه  
  میراث فرهنگی - عمومی یک مرحله اي واگذاری اماکن قابل بهره برداری در مجموعه تابعه 1396/10/23 1396/11/03 43 view  
  گردشگری - عمومی یک مرحله اي واگذاری احداث موزه مشــایخ و مشاهیـر شـیراز (توسعه حافظیه) 1396/08/08 1396/08/17 71 view  
  گردشگری - عمومی یک مرحله اي واگذاری حق بهره برداری بخشی از عمارت تاریخی آصف (مجموعه فرهنگی خانه کرد سنندج)واقع در استان کردستان 1396/08/01 1396/08/13 56 view