جمعه ، 29 فروردين 1393  |  English
  محرومیت‌زدایی دولت تدبیر و امید در استان سیستان و بلوچستان تبلور می‌یابد
محرومیت‌زدایی دولت تدبیر و امید در استان سیستان و بلوچستان تبلور می‌یابد
 معاون رئیس‌جمهور در جمع مردم شهرستان قصرقند با تاکید بر پیگیری مشکلات و مسائل مردم منطقه از طریق دولت و مسئولین استانی، گفت: محرومیت‌زدایی در دولت تدبیر و امید در استان سیستان و بلوچستان تبلور می یابد.  م...
  لزوم ارائه پیشنهادهای قانونی حوزه میراث فرهنگی در تدوین قانون برنامه ششم کشور
لزوم ارائه پیشنهادهای قانونی حوزه میراث فرهنگی در تدوین قانون برنامه ششم کشور
  مدیرعامل صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی گفت: ارائه پیشنهادهای قانونی در تدوین قانون برنامه ششم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از مهمترین اولویت‌های سازمان میراث فرهنگی است. مدیرعامل صند...
(ادامه اخبار)
  تمدید زمان بازارچه نوروزی صنایع دستی در کاروانسرای شاه عباسی
تمدید زمان بازارچه نوروزی صنایع دستی در کاروانسرای شاه عباسی
  مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز از تمدید زمان بازارچه نوروزی صنایع دستی در کاروانسرای شاه عباسی خبر داد. ابوالفضل عبیدی گفت: در پی برگزاری بازارچه نوروزی صنایع دستی در ک...
(ادامه اخبار)
  محرومیت‌زدایی دولت تدبیر و امید در استان سیستان و بلوچستان تبلور می‌یابد
محرومیت‌زدایی دولت تدبیر و امید در استان سیستان و بلوچستان تبلور می‌یابد
 معاون رئیس‌جمهور در جمع مردم شهرستان قصرقند با تاکید بر پیگیری مشکلات و مسائل مردم منطقه از طریق دولت و مسئولین استانی، گفت: محرومیت‌زدایی در دولت تدبیر و امید در استان سیستان و بلوچستان تبلور م...
(ادامه اخبار)
  مجلس، گردشگري و اقتصاد مقاومتي
  اسدالله درويش اميري - مقام معظم رهبري سال 1393 را مزين به نام «اقتصاد و فرهنگ: عزم ملي و مديريت جهادي» فرمودند. عنواني كه مي تواند و بايد از قالب همايش ها و نمايش ها خارج شده و در عرصه امور اجرايي كشور به منصه ظه...
(ادامه اخبار)

     
ارتباط با رئيس سازمان تلفن هاي داخلي سازمان  
ارتباط با معاونين پرسش هاي متداول  
ارتباط با مديران كل ستادي نظر سنجي محتواي پرتال  
ارتباط با ادارات كل استاني نظر سنجي از عملكرد سازمان  
ارتباط با مديران روابط عمومي    
     
بر اساس حوزه تخصصي بر اساس نوع سند                       
قوانين و مقررات مرتبط با ميراث فرهنگي مصوبات هيات دولت  
قوانين و مقررات مرتبط با صنايع دستي دستور العمل ها و آيين نامه ها  
قوانين و مقررات مرتبط باگردشگري استانداردها  
قوانين و مقررات مرتبط با سرمايه گذاري     
     
در دست راه اندازي
 
ميراث فرهنگي صنايع دستي گردشگري سرمايه گذاري ساير
  فروش بلیت   سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتي سامانه فرصت هاي سرمايه گذاري سامانه ايثارگران
        ميز خدمت
        كتابخانه الكترونيك
        سامانه كاركنان