يکشنبه ، 30 آذر 1393  |  English
   تلاش برای بالفعل کردن ظرفیت های گردشگری چابهار
 تلاش برای بالفعل کردن ظرفیت های گردشگری چابهار
 مسعود سلطانی فر معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری به همراه قباد افشار رییس سازمان اراضی برای بازدید از نوار ساحلی جنوب کشور روز شنبه 29 آذر وارد چابهار شد. رییس سازمان میراث فرهنگی ص...
  دیپلماسی فرهنگی ارتباط موثر و فعال با جهان خارج است
دیپلماسی فرهنگی ارتباط موثر و فعال با جهان خارج است
 دیپلماسی فرهنگی به معنی خروج از خود و ارتباط موثر و فعال با جهان خارج و نشان دادن حقایق و حقیقت چیستی و کیستی فرهنگ یک کشور است. سید محمد بهشتی رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در همایش دیپ...
(ادامه اخبار)
  پژوهش تکرار در زندگی را از بین می برد
پژوهش تکرار در زندگی را از بین می برد
 تکرار، بدترین درد زندگی است و این پژوهش است که این تکرار دردآور را از بین خواهد برد. بهمن نامور مطلق، معاون صنایع دستی در برنامه  هفته پژوهش مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی با بیان اینکه...
(ادامه اخبار)
فقط قابل نمایش برای مدیران
  بازدید رییس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری از تلگرافخانه قدیمی جاسک
بازدید رییس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری از تلگرافخانه قدیمی جاسک
 مسعود سلطانی فرمعاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری به همراه هیاتی شنبه 29آذرماه  از ساختمان تلگرافخانه قدیمی جاسک بازدید کرد. مسعود سلطانی فر در ادامه سفر خود ...
(ادامه اخبار)
  ضرورت مشاركت تشكل‌هاي مردم نهاد در حوزه زنان براي توسعه پايدار در زمینه فعالیت‌های سازمان
 زهرا سادات احمدی‌زاده- سازمان‌هاي مردم نهاد (سمن‌ها)، به سازمان‌هايي اطلاق مي‌شوند كه مستقل از دولت هستند و اهدافي غيراقتصادي و غيرمادي را دنبال مي‌كنند از شاخصه‌هاي اين سازمان ها فعاليت‌هاي داوطلبانه و خودجوش...
(ادامه اخبار)
 
     
ارتباط با رئيس سازمان تلفن هاي داخلي سازمان  
ارتباط با معاونين پرسش هاي متداول  
ارتباط با مديران كل ستادي نظر سنجي محتواي پرتال  
ارتباط با ادارات كل استاني نظر سنجي از عملكرد سازمان  
ارتباط با مديران روابط عمومي    
     
بر اساس حوزه تخصصي بر اساس نوع سند                       
قوانين و مقررات مرتبط با ميراث فرهنگي مصوبات هيات دولت  
قوانين و مقررات مرتبط با صنايع دستي دستور العمل ها و آيين نامه ها  
قوانين و مقررات مرتبط باگردشگري استانداردها  
قوانين و مقررات مرتبط با سرمايه گذاري     
     
در دست راه اندازي
 
ميراث فرهنگي صنايع دستي گردشگري سرمايه گذاري ساير
  فروش بلیت   سامانه جامع دفاتر خدمات مسافرتي سامانه فرصت هاي سرمايه گذاري سامانه ايثارگران
        ميز خدمت
        كتابخانه الكترونيك
        سامانه كاركنان