شنبه ، 29 آذر 1393  |  English
  
 

مركز بين المللي مطالعه، حفاظت و مرمت آثار تاريخي فرهنگي ( ايكروم):

مرکز بین المللی مطالعه برای حفاظت و مرمت اموال فرهنگی در هجدهمین اجلاس مجمع عمومی در 21 اکتبر 1993 (ایکروم) به ثبت رسید.
هدف ها و فعالیت ها: 
 مرکز بین المللی مطالعه برای حفاظت و مرمت اموال فرهنگی که درامر حفاظت و مرمت اموال فرهنگی در سطح جهان با ایجاد، توسعه، ارتقا و تسهیل شرایط این حفاظت و مرمت مشارکت خواهد داشت. ایکروم به خصوص امور ذیل را عهده دار است :

الف -گردآوری، مطالعه و توزیع اطلاعات مربوط به مسایل علمی، فنی و اخلاقی که با حفاظت و مرمت اموال فرهنگی در ارتباط هستند.
ب-هماهنگ کردن، برانگیختن و ترغیب کردن تحقیقات در این زمینه، به خصوص با کمک گرفتن از هیات های کارشناسی و ابزار مدیریت، ملاقات های بین المللی، انتشارات و مبادله کارشناس.
ج – رایزنی و توصیه در مورد مسایل مطرح شده در سطح عمومی و نکات خاصی که با حفاظت و مرمت اموال فرهنگی در ارتباط هستند.
د - ارتقا، درک و فراهم آوردن آموزش در زمینه حفاظت و مرمت اموال فرهنگی و نیز بالابردن سطح قواعد و نحوه انجام کار حفاظت و مرمت.
ه – تشویق ابتکاراتی که منجر به زمینه سازی درک بهتر از حفاظت و مرمت اموال فرهنگی خواهد شد.

مركز بين المللي مطالعه و مرمت آْثار تاريخي – فرهنگي ارگاني است بين المللي كه تمامي پروژه هاو سياستهاي كاربردي آن قبلا در شوراي اجرايي مركز در ايتاليا مطرح و پس از تصويب به مورد اجرا گذاشته مي شود اصولي ترين برنامه ها و پروژه هاي اجرايي اين مركز برنامه ريزي براي انجام دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و بلند مدت تخصصي براي دانشجويان و متخصصين كشورهاي عضو مي باشد . اطلاع رساني. پژوهش. دوره هاي آموزش علمي در زمينه هاي حفاظت و مرمت آثار و بناهاي تاريخي و اشياء موزه اي از ديگر برنامه هاي اين مركز است. در سال اخير، دوره آموزشي توسعه حاشيه نشيني صنعتي برگزار خواهد شد و همچنين انتصاب دبيركل ايكروم صورت خواهد پذيرفت.
مقر ايكروم در روم ايتاليا مي باشد و ما از سال 1974 سابقه عضويت داريم.