يکشنبه ، 12 بهمن 1393  |  English
معرفی استان قزوین
جاذبه ها
آداب و رسوم
صنایع دستی
 
چشمه آبگرم خرقان
 به فاصله 95 كيلومتری قزوين به همدان در كنار جاده واقع شده است. در اين منطقه رودخانه ابهر رود عبور مي كند كه آبهای معدنی خرقان پس از مصرف به آن ريخته مي شوند.
 آبهای چشمه خرقان از دسته آبهای كلروه سديك و بيكربناته كلسيك گرم با PH اسيد و سيليس مي باشند.
آب اين چشمه ها  مشابه آبهای معدنی سالن موتيه-فرانسه و بوربون-فرانسه بوده كه در درمان دردهای عصبی، سياتيك و رماتيسم مؤثر مي باشد. در عفونت های مجاری تنفسی، تورم گلو و حلق و برنشيت مزمن به صورت استنشاق، بخار و دوش بينی مؤثر مي باشد. آشاميدن اين آبها در عفونت های دستگاه گوارش از قبيل سوء هاضمه ناشی از ضعف قواء توأم با يبوست، احتقان و تشمع كبدی نيز مفيد مي باشند.
 
چشمه يله گنبد _ قزوين
يله گنبد دهی است از دهستان قاقازان بخش ضيا آباد شهرستان قزوين كه در شمال غربی قزوين واقع شده است. در شمال ده مذكور به فاصله 15 كيلومتری آن با راهی سخت و كوهستانی چشمه ای است به نام آبگرم يله گنبد. اين چشمه در كف دره ای كه از آن رودخانه كوچكی عبور مي كند و به شاهرود مي ريزد از زمين خارج مي شود.   
آب چشمه معدنی يله گنبد از دسته آبهای معدنی بيكربناته كلسيك آهن و گازدار خيلي گرم مي باشد. استحكام در اين آب به سبب وجود گاز كربنيك و گرمای آن تسكين دهنده و ضد درد مي باشد. مي توان از اين آب در درمان بيماريهای عصبی-مفصلي، رماتيسم و عصبی استفاده نمود. آشاميدن آن نيز در كار دستگاه گوارش، كبد و مجاری صفرا و بيماريهای معده و روده ای و نيز بيماريهای تغذيه ای موثر مي باشد.
 
غار قلعه كرد
در 140 كيلومتری جنوب غربی شهر قزوين واقع شده و مسير دسترسی به آن از طريق جاده روستايی آبگرم بخش آوج به سمت مغرب به روستای حصار وليعصر و بعد از عبور از برجهای دو گانه خرقان به سمت شمال به روستای علی آباد و در نهايت به روستای قلعه كرد منتهی مي شود. دهانه غار قلعه به سمت جنوب شرقي بوده، ارتفاع آن حدود 8 متر و عرض آن حدود 9 متر به صورت نيم دايره است. اين غار دارای يك راهرو  بوده كه به دهانه چاهی كه عمود بر دهليز اصلی است منتهی مي شود و پس از عبور از مدخل چاه به فضايی منتهی می شود كه دارای ستونهای قطور استالاكيتت و استالاكميت در رنگهاي مختلف است. تالار اصلي غار به دهليزها و شاخه های فرعی منتهی گرديده كه خود شاهكاری از طبيعت است و آويزه های آهكی بعضی از قسمتها از سقف تا كف غار كشيده شده است. در كف غار نيز حوزه های كوچك آبی تشكيل شده و سنگهای سفيد آهكی به سبك زيبايی هر بيننده ای را متحير مي سازد.
 غار ولی گشنه رود
بخش قاقازان شرقی، 60 كيلومتري قزوين، در مسير جاده روستای آلولك-گشنه رود واقع شده است. دهانه آن رود به شمال بوده و طول آن حدود 2 و عرض آن نيم متر است. اين غار در منطقه نسبتاً نيمه معتدل و سرد كوهستاني كه دارای درختان ارس هستند واقع شده و به نظر مي رسد محل امكان و استقرار انسانی بوده باشد.
غار يخی انگول
بخش رودبار شهرستان، روستای دينك واقع در 40 كيلومتری شمال غرب قزوين. اين غار از نوع غارهای يخی بوده و دهانه آن به سمت جنوب غرب است.
 غار عباس آباد،  بخش آوج،  آبگرم  غار چهل دختر،  بخش مركزی
 
  درياچه اوان
بزرگترين و زيباترين درياچه در منطقه قزوين، درياچه اوان نام دارد كه به فاصله 75 كيلومتری قزوين در جاده قزوين-معلم كلايه و در پايين دست روستای اوان، وربن، زواردشت و زرآباد قرار گرفته است. اين درياچه با مساحتی كمتر از شش هكتار دارای آب شيرين بوده و طول آن در طولانی ترين قسمت  275 متر و عرض آن 325 متر است، عمق درياچه نيز از يك تا 20 متر در نوسان میباشد. در تابستان درياچه محل ماهيگيری، آب تنی و قايق سواری بوده در پاييز مأمن پرندگان مهاجر نظير قو، غاز، مرغابی و در زمستان با توجه به برودت هوا و يخ زدن سطح درياچه قابل اسكيرانی است.  طريق چشمه های كف درياچه و نزولات آسمانی تامين می شود.
  الموت
منطقه الموت جزو ناحيه كوهستانی واقع در شمال قزوين بوده و ارتفاعات آن جز رشته كوههای البرز است اين منطقه از شمال به دهستانهای دو هزار و سه هزار تنكابن، از شرق به طالقان، از غرب به رودبار و از جنوب به طالقان و پشكلدره محدود می شود. رشته كوههای البرز در منطقه الموت دارای قلل معروف و بزرگی است و سه محور عمده كوهنوردی در اين مسير به ترتيب ذيل وجود دارد:
1.محور گرما رود پيچ بن-سيالان، با ارتفاع 4250 متر، دهستان سه هزار تنكابن          2 . محور اوان-خشچال با ارتفاع 4150 متر، دهستان دو هزار تنكابن                            3. محور هير، ويار، گون كول،کلاچای
  دره اندج
يكی از مهمترين مناطق در رودبار الموت دره اندج است كه با توجه به قابليتهای زيست محيطی، وجود غارهای طبيعی و نوع بافت كوههای آن هميشه برای استقرار انسان ها مناسب بوده است.
در طول دره اندج و مسير رودخانه تعدادی غارهای طبيعی ديده مي شود كه از نظر موقعيت جغرافيايی و شرايط زيست محيطی به نظر مي رسد محل سكونت آدميان در زمانی بوده كه بشر هنوز فاقد فرهنگ ساختن سر پناه بوده.
  دره نينه رود
اين دره در نزديكی روستاهای هير و ويار واقع شده و با رود پر آبی كه در آن جاری است يكي از مناطق ييلاقي و زيبای رودبار شهرستان، محسوب مي شود كه پر از فندق زارهای سرسبز بوده و قسمتهای شمالی و مرتفع آن دارای مراتع خوش آب و هوا است.
يكی از قديمی ترين مسيرهای آمد و شد بين گيلان و قزوين از اين دره مي گذشته است كه بخشهايی از راه سنگ فرش آن سالم به جا مانده است.
  منطقه ييلاقی پيچ بن
اين منطقه نسبتاً مرتفع با ارتفاع حدود 2500 متر در شمال شرقی الموت و بر سر راه معروف "سه هزار" قرار دارد و يكی از زيبا ترين مسيرهای راهپيمايی قزوين به شمال ايران است. چمنزارهای زيبای ييلاق خوش آب وهوا به گردنه مشهور "سلج انبار" با ارتفاع تقريبی 3000 مي پيوندند كه بخشی از رشته كوه البرز غربی است و مرز طبيعی استانهای قزوين و مازندران محسوب مي گردد.
  دامنه های جنوبی سيالان
دامنه های جنوبی سيالان در شمال شرقی الموت واقع و از ييلاقهای زيبا و سرسبز استان قزوين است. از "هنيز" كه مرتفع ترين و شمالی ترين آبادی اين منطقه محسوب مي شود هر چه به سمت شمال پيش مي رويم هوا خنك تر شده و پوشش گياهی نيز تغيير مي كند.
  قله  خشچال
اين قله را مي توان از مسير راه قزوين-الموت و زواردشت نظاره گر بود. زواردشت در قسمت شمالی درياچه اوان قرار دارد. براي دستيابی به قله مرتفع خشچال، از كنار درياچه دو مسير صعود وجود دارد، مسير اول از طريق يالی است كه از بالای درياچه به طور مستقيم تا قله پيش مي رود. مسير دوم از درون دره زواردشت تا زير قله ادامه مي يابد اين مسير به محلي به نام "چشمه گلپري" مي رسد كه علاوه بر چشمه دارای پوشش انبوهی از بوته زارهای گلپر است. 
  منطقه شكار و تير اندازي ممنوع الموت
اين منطقه از نظر تنوع حيات وحش جانوری و زنجيره غذايی طبيعت از غنايی منحصر به فرد در استان و نيز در كشور برخوردار است. با توجه به اقليم كوهستانی الموت و ويژگيهاي منحصر به فرد منطقه انواع پرندگان شامل: عقاب، هما، كبك، كبك دری، كبوترسانان و لاشخور، تيهو، گنجشك سانان شامل؛ سهره  و بلبل ها و انواع پستانداران، گياه خوار و گوشت خوار شامل: كل و بز كوهی، گراز، پلنگ، خرس قهوه ای، خرگوش، خارپشت، جوجه تيغی، روباه، شغال و جوندگان منحصر به فرد و گونه های ممتاز بزرگ و كوچك را در خود جای داده است.
روستای آتان ایوان سنگی نیاق تارم ییلاق فردوس ییلاق شامه دشت سیردان