يکشنبه ، 30 آذر 1393  |  English
کمينه   
 
 
توريسم مذهبي وزيارتي
اين نوع ازجهانگردي يکي از رايج ترين اشکال جهانگردي در سراسر جهان است. جاذبه هاي مذهبي، زيارتگاهها و اماکن مقدسه هر ساله تعداد زيادي از جهانگردان را به سوي خود جلب مي کنند. تاسيسات اقامتي و پذيرايي اين نوع از جهانگردي مانند مسافرخانه ها وزائرسراها با توجه به بافت اجتماعي و فرهنگي و عقيدتي جهانگردان داراي ويژگيهاي خاص خود است که در هر کشوري از تنوع بسيار زيادي برخوردار است.
کشور ما نيز توانايي جذب بسياري از اين نوع مسافران را دارد. وجود حرم مطهر امام هشتم(ع)،  شهر مقدس قم و هزاران امام زاده و اماکن متبرکه، کليساهاي قديمي و مهم مي تواند هر ساله مسافران بسياري را از جاهاي مختلف دنيا خصوصاً مسلمانان شيعه را به کشور جذب کند.

 

مسیرهای گردشگری مذهبی-زیارتی