جستجو

پیام سازمان میراث‌فرهنگی در نوروز 96: اعتدال، تقویت امید و اعتماد مردمی

پیام سازمان میراث‌فرهنگی در نوروز 96: اعتدال، تقویت امید و اعتماد مردمی

صنایع‌دستی و گردشگری، این سازمان در نوروز 96 خدمات متفاوت با رویکرد حقوق شهروندی را سرلوحه فعالیت‌های خود در سراسر کشور قرار داده است.

ازاین‌رو، سازمان میراث‌فرهنگی اقدامات و خدمات بسیار گسترده‌ای برای این ایام تدارک دیده است.

امسال همچنین به‌دلیل اینکه پرونده نوروز در میراث جهانی به 12 ملیت افزایش یافت، جشن نوروز با حضور نمایندگان 12 کشور روز 6 فروردین در کاخ گلستان برگزار خواهد شد.

 

امتیاز به خبر :