جستجو

احمدی‌پور: رویداد «تبریز2018» فرصتی ‌برای معرفی ایران به‌عنوان کشوری ناشناخته با میراث کهن است

احمدی‌پور: رویداد «تبریز2018» فرصتی ‌برای معرفی ایران به‌عنوان کشوری ناشناخته با میراث کهن است
زهرا احمدی‌پور گفت: «رویداد ”تبریز2018“ فرصتی ‌برای معرفی ایران است، کشوری ناشناخته با میراث کهن که جزو 10 کشور برتر در حوزه جاذبه‌های متنوع است و می‌خواهد سهم خودش را در گردشگری دنیا داشته باشد.»

 زهرا احمدی‌پور معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، در نشست مشترک ستاد ملی سیاست‌گذاری و ستاد برنامه‌ریزی و اجرایی استانی «تبریز2018»، گفت: «باید جدول زمان‌بندی برنامه‌ها را مشخص کنیم. تا وقتی که برنامه‌ها در قالب زمان‌بندی عرضه نشوند نمی‌توانیم به موفقیت دست پیدا کنیم.»

رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری گفت: «ما دو مقطع زمانی داریم؛ یک مقطع زمانی تا زمان آغاز رویداد و مقطع زمانی بعدی از شروع تا پایان این رویداد.»

تعیین تقویم و روزشمار برای رویداد «تبریز2018»

احمدیپور در ادامه گفت: «ما یک رویداد 12ماهه داریم که برای تبلیغات آن در سطح ملی و بین‌المللی لازم است به‌طور جدی فعال شویم.»

او گفت: «تبریز با اجرای نقش محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی قرار است نماینده جمهوری اسلامی ایران باشد؛ بنابراین، باید تلاش کنیم تا از تمام ظرفیتها برای اجرای این نقش مهم تبریز استفاده کنیم. به همین دلیل، همه دستگاهها باید در برگزاری رویداد ”تبریز2018“ مشارکت داشته باشند.»

معاون رئیسجمهوری تصریح کرد: «لازم است تبلیغات در تمام پایانه‌های حمل‌ونقل و شبکه‌های حمل‌ونقل و وسایل نقلیه صورت گیرد.»

شبکه تبلیغاتی «تبریز2018» تشکیل شود

او به ایجاد یک شبکه تبلیغاتی در کشور برای رویداد «تبریز2018» تأکید کرد و گفت: «باید از تمام ظرفیتها برای معرفی این رویداد استفاده کنیم. وقتی قرار است تیم ملی فوتبال ما در جامجهانی روسیه شرکت کند لباس‌های تیم ملی ایران می‌تواند با شعار ”تبریز2018“ طراحی شود.»

رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری ادامه داد: «تبریز شهری استراتژیک در یک منطقه استراتژیک است. تبریز یک کهنشهر است و باید پیوند نقش محلی، ملی، منطقهای و جهانی در این شهر شکل بگیرد. بخشخصوصی میتواند نقش مهمی در پشتیبانی و حمایت از برنامههای رویداد ”تبریز2018“ برعهده بگیرد. بخش خصوصی با حضور در محورهای گردشگری مشخصشده به سرمایهگذاری و رفع نواقص و مشکلات این محورها کمک کند. اگر تقسیم کار جدی بین بخش دولتی، بخش خصوصی و نهادهای مدنی را پیگیری نکنیم، در برگزاری این رویداد موفق نمیشویم.»

او با تأکید بر اینکه امروز گردشگری ضرورت است گفت: «اگر میخواهیم به درآمد پایدار دست پیدا کنیم و اشتغال ایجاد کنیم باید فرصت گردشگری را قدر بدانیم. ”تبریز2018“ نیز بر همین اساس یک فرصت مهم است که باید به آن توجه کنیم.»

احمدی‌پور افزود: «از ظرفیت برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی می‌توانیم برای دستیابی به اهداف این رویداد بهرهبرداری کنیم. همچنین بهدنبال آن هستیم که در حوزه اقتصاد مقاومتی، تسهیلاتی که برای رونقبخشی به تولید درنظر گرفته شده به حوزه گردشگری نیز تعمیم پیدا کند.»

او در ادامه گفت: «باید با مشارکت بخشخصوصی، دانشگاهها و دستگاههای مختلف، تشکلهای مردمنهاد و... برنامهها عملیاتی شوند و شروع و پایان آن‌ها مشخص باشد تا امکان نظارت بر روند آنها فراهم شود.»

معاون رئیسجمهوری، با اشاره به تأکیدات ویژه رئیسجمهوری بر حوزه گردشگری، یادآور شد: «رویداد ”تبریز2018“ می‌تواند توانایی صنعت گردشگری ایران را برای تولید ثروت ملی معرفی کند.»


امتیاز به خبر :