جستجو

نصب دو کاشی ماندگار در استان مرکزی

نصب دو کاشی ماندگار در استان مرکزی
با حضور معاون عمرانی استاندار مرکزی و مدیر‌کل میراث‌فرهنگی استان مرکزی دو کاشی ماندگار بر سردر خانه‌های ابراهیم دهگان و محمدرضا محتاط نصب شد.

سیدمحمد حسینی مدير‌كل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان مرکزی گفت: «طرح ملی کاشی ماندگار ادای دينی است به مشاهير و مفاخر كشور و تلاشی برای ياد‌آور شدن اين بزرگان به شهروندان و همچنين شناساندن بزرگان فرهنگ و ادب و هنر كشور به نسل جديد است. در اين راستا و با ارزيابی‌های به عمل آمده ده نفر از مفاخر رشته‌های مختلف در استان مركزی به سازمان ميراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری معرفی شدند كه استاد ابراهيم دهگان يكی از آنهاست.»

او ادامه داد:.«شناخت بزرگان هر استان می‌تواند باعث ايجاد روح اميدواری و تزريق روحيه تلاش در عرصه فرهنگی در جامعه استان شود و اميدواريم با اجرای اين طرح و نصب پلاك ماندگار اين استاد فقيد گامی كوچك در راستای شناساندن مفاخر استان مركزی به مردم برداشته شود و همچنين ادای دينی به مقام اين مفاخر و هنرمندان انجام گيرد.»

حسینی تصریح کرد: «ابراهيم دهگان يكی از برجسته‌ترين چهره‌های تاريخ نگاری كشور است كه در سال 1268 در مرزيجران اراك متولد شد.او در محضر استادانی چون آقا ضيا‌الدين عراقی و عبدالكريم حائری يزدی به تحصيل در علوم قديمه مشغول شد و در نهايت پس از 30 سال تدريس در سازمان فرهنگ اراك و در سن نود سالگی در سال 1363 ديده از جهان فرو بست. اقدامات و تأليفات دهگان كه هم‌اكنون همه آن‌ها جزو منابع قابل استناد شده‌اند مراجع مهمی در تاريخ‌نگاری كشور به حساب می‌آيند و اين كارنامه پر‌ثمر و درخشان باعث انتخاب اين استاد برجسته برای اجرای طرح پلاك ماندگار بود.»

او افزود: «از تأليفات دهگان می‌توان به تاريخ اراك در 3 جلد، تصحيح عباسنامه، ديوان باباطاهر، تاريخ ارمنستان، تاريخ صفويان، تاريخ نو، نور مبين، تاريخ‌الدخانيه، سازمان فرهنگ اراك و شرح حال ده تن از مردان نامی اراك، گزارش‌نامه يا فقه‌اللغه اسامی امكنه و كارنامه يا دو بخش ديگر از تاريخ، در كنار تعدادی تأليف به چاپ نرسيده نام برد. منزل قديمی استاد دهگان برای امور فرهنگی وقف شده و در حال حاضر در مكان خانه قديمی او كانون فرهنگی تربيتی امام علی(ع) بنا شده است.»

محمد‌رضا محتاط از مفاخر ادبی استان مركزی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان مرکزی درباره محمد‌رضا محتاط از مفاخر ادبی استان مركزی نیز گفت: «انتخاب او به دليل پژوهش و كتاب جامعه‌شناسی يا سيمای شهر اراك صورت گرفت كه اولين پژوهش در تاريخ و فرهنگ مردم، زبان، اصطلاحات عاميانه و گويش‌های اراك شامل واژه‌ها، اشعار محلی، مثل‌ها، كنايات و... و همچنين اكولوژی شهری، بوم‌شناسی و دموگرافی شهر اراك می‌شود و مهم‌ترين مرجع و ماخذ برای پژوهشگران در اين زمينه به حساب می‌آيد.».

او افزود: «محتاط از مفاخر مهم استان است و آثار بی‌شماری در عمر 74 ساله خود تأليف كرده است که از آن جمله می‌توان به سيمای اراك، نامداران اراك، نامنامه استان مركزی در 11 جلد، جاذبه‌های ايرانگردی استان مركزی و بررسی خط و الفبا در ايران اشاره کرد.»

حسینی تأکید کرد: «تجليل از مقام اين استاد و مفاخری همچون او و اجرای طرح‌های اينچنينی را می‌توان گامی مؤثر در شناساندن چهره‌های مهم و شاخص كشور به نسل جديد و همچنين يادآوری برای ديگران دانست.»


امتیاز به خبر :