جستجو

منشور عکاسی و فیلم‌برداری از اشیای فرهنگی‌‌تاریخی موزه‌ها تدوین شد

منشور عکاسی و فیلم‌برداری از اشیای فرهنگی‌‌تاریخی موزه‌ها تدوین شد
مدیر‌کل امور موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی‌تاریخی سازمان میراث‌فرهنگی از تدوین منشور عکاسی و فیلمبرداری از اشیای فرهنگی‌‌تاریخی موزه‌ها خبر داد.

محمدرضاکارگرگفت: «منشور عکاسی و فیلمبرداری از اشیای فرهنگی‌تاریخی موزه‌ها که تدوین آن دو ماه به طول انجامید با هدف ارتقای حقوق بازدیدکنندگان اعم از پژوهشگران، دانشجویان، خبرنگاران، گردشگران داخلی و خارجی است.»

او افزود: «این منشور در زمینه عکاسی و فیلمبرداری از اشیای فرهنگی‌تاریخی و تزیینات وابسته به معماری و ارائه خدمات با کیفیت مطلوب در موزه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی‌‌تاریخی کشور تدوین شده است.»

مدیرکل امور موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی‌تاریخی بیان کرد: «عکاسی بدون فلاش و فیلم‌برداری غیرحرفه‌ای بدون تجهیزات جانبی از تمام اشیای فرهنگی‌تاریخی در معرض نمایش و تزیینات وابسته به معماری در موزه‌ها و کاخ‌موزه‌ها که عنوان عکاسی و فیلمبرداری ممنوع بر آن‌ها الصاق نشده باشد برای عموم بازدیدکنندگان بلامانع است.»

او ادامه داد: «عکاسی و فیلمبرداری حرفه‌‌ای با تجهیزات جانبی (نورپردازی و حرکتی) از تمام اشیای فرهنگی‌تاریخی اعم از داخل مخزن، در معرض نمایش و تزیینات وابسته به معماری در موز‌ه‌ها و کاخ‌موزه‌ها، ازسوی افراد حقیقی و حقوقی با اجازه اداره‌کل موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی‌‌تاریخی امکان‌پذیر است.»

کارگر همچنین دسترسی به آرشیو عکس و فیلم موزه، با اخذ مجوز از مدیر مربوط و ذکر منبع برای پژوهشگران، دانشجویان و خبرنگاران را امکان‌پذیر دانست.

او تأکید کرد: «موزه‌ها موظف هستند حداکثر تا یک هفته هر نوع تقاضایی را بررسی و با توجه به ضوابط، پاسخ مناسب را به تقاضای افراد حقیقی و حقوقی ارائه کنند در غیر اینصورت از طریق اداره‌کل موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی‌تاریخی امکان‌پذیر است.»

با توجه به اینکه اشیای فرهنگی‌‌تاریخی به‌عنوان مواریث فرهنگی و همچون شناسنامه هویت تاریخی و ملی یک ملت بوده و متعلق به آحاد مردم یک کشور است، از همین رو، به‌منظور حفاظت و حراست علمی از این نفایس هنری و اسناد، مدارک و اشیای علمی و فرهنگی منشور عکاسی و فیلمبرداری از اشیای فرهنگی‌تاریخی در موزه‌ها تدوین شد.

اجرا منشور بر عهده مدیر موزه یا مجموعه و نظارت بر اجرا در استان‌ها بر عهده اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان و در موزه‌های تحت پوشش ستاد بر عهده اداره‌کل موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی‌تاریخی خواهد بود.


امتیاز به خبر :