جستجو

تجلیل از پیشکسوتان صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در «همای هنر»

تجلیل از پیشکسوتان صنایع‌دستی و هنرهای سنتی در «همای هنر»
با حضور رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از پیشکسوتان صنایع‌دستی و هنرهای سنتی تجلیل شد.

چهارمین مراسم تجلیل از هنرمندان پیشکسوت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی، همای هنر، با حضور علی‌اصغر مونسان معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، بهمن نامورمطلق معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی و احمد دانیالی معاون توسعه مدیریت سازمان میراث‌فرهنگی از این هنرمندان تجلیل شد. 

استاد کریم محمدی در رشته نساجی سنتی (پستک بافی)، استاد محمدباقر برکت در رشته سفال و سرامیک، بدل چینی، استاد گوطلا کایدخورده در رشته کپوبافی (حصیربافی)، استاد نبی ردکاء در رشته رنگرزی سنتی، استاد کبری خلیلی‌ورزنه در رشته کاربافی (سفره‌بافی)، استاد پریزاد سلیمانی در رشته نخ‌ریسی، استاد گل‌محمد غریب‌زاده در رشته شانه‌سازی چوبی و خراطی، استاد علی فعال‌پور در رشته مسگری سنتی، استاد نرگس احمدنیا در رشته گلیم‌بافی، استاد محمدعلی پهلوان شمسی در رشته چرخکاری با سفال، استاد عبدالله حلاج‌رضایی در رشته نمدمالی، استاد نوروز رسولی در رشته تراش روی شیشه و استاد زهرا میوه‌چی در رشته رودوزی‌های سنتی در این مراسم مورد تجلیل قرار گرفتند.
چهارمین مراسم تجلیل از هنرمندان پیشکسوت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی، همای هنر،  با حضور علی‌اصغر مونسان معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، بهمن نامورمطلق معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی و احمد دانیالی معاون توسعه مدیریت سازمان میراث‌فرهنگی از این هنرمندان تجلیل شد. 

استاد کریم محمدی در رشته نساجی سنتی (پستک بافی)، استاد محمدباقر برکت در رشته سفال و سرامیک، بدل چینی، استاد گوطلا کایدخورده در رشته کپوبافی (حصیربافی)، استاد نبی ردکاء در رشته رنگرزی سنتی، استاد کبری خلیلی‌ورزنه در رشته کاربافی (سفره‌بافی)، استاد پریزاد سلیمانی در رشته نخ‌ریسی، استاد گل‌محمد غریب‌زاده در رشته شانه‌سازی چوبی و خراطی، استاد علی فعال‌پور در رشته مسگری سنتی، استاد نرگس احمدنیا در رشته گلیم‌بافی، استاد محمدعلی پهلوان شمسی در رشته چرخکاری با سفال، استاد عبدالله حلاج‌رضایی در رشته نمدمالی، استاد نوروز رسولی در رشته تراش روی شیشه و استاد زهرا میوه‌چی در رشته رودوزی‌های سنتی در این مراسم مورد تجلیل قرار گرفتند.

امتیاز به خبر :