جستجو

با هدف کاهش بروکراسی اداری ملاقات های چهره به چهره رئیس سازمان میراث فرهنگی با اقشار مختلف برگزار می شود

با هدف کاهش بروکراسی اداری ملاقات های چهره به چهره رئیس سازمان میراث فرهنگی با اقشار مختلف برگزار می شود
ملاقات های عمومی و چهره به چهره معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اقشار مختلف مردم برگزار می شود.

این ملاقات ها با هدف کاهش بروکراسی اداری و رسیدگی مستقیم به درخواست ها، مسائل و مشکلات مراجعه کنندگان برگزار می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این دیدارها به صورت مستقیم به مسائل و درخواست های مراجعه کنندگان رسیدگی می کند و دستوات لازم برای رسیدگی به مسائل مراجعه کنندگان را صادر می کند.

مراجعه کنندگان در ملاقات های عمومی با معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اقشار مختلف مردم اعم از فعالان و سرمایه گذاران حوزه گردشگری، هنرمندان صنایع دستی و فعالان حوزه های میراث فرهنگی و نیز تعدادی از کارکنان سازمان میراث فرهنگی هستند.

درخواست کنندگان برای هماهنگی و حضور در ملاقات های عمومی با رئیس سازمان میراث فرهنگی می توانند با شماره تلفن 02166065701 و یا داخلی 1294 تماس بگیرند.


امتیاز به خبر :