جستجو

جهت انتشار مقالات در فصلنامه موزه‌ها، لازم است موارد زیر جهت صفحه آرایی بهتر در نظر گرفته شوند:

- نتایج طرح‏‌ها و نوشتارهای پژوهشی، تحلیلی، مقالات تطبیقی، نقد علمی ‏و هنری، گزارش‏های علمی ‏و هنری، اخبار، مصاحبه‌ها، معرفی آثار بدیع هنری و چهره‏‌ها و رویدادهای موثر فرهنگی هنری برای انتشار در فصلنامه موزه‌ها پذیرفته می‌شوند.

- نوشتارهای آموزشی، تطبیقی، علمی- پژوهشی و تحلیلی و ترجمه در زمینه‌های موزه و موزه داری و علوم میان رشته‌ای در تعامل با آن برای درج در نشریه‌ پذیرفته‌شده و پس از داوری و تصویب هیئت تحریریه به چاپ می‌رسند. فصلنامه موزه‌ها، از چاپ نوشتار‌های غیرعلمی- پژوهشی (گردآوری و یادداشت‌های تحقیقاتی غیر متقن) معذور است.

- نوشتارهای ارسالی نباید قبلاً در هیچ نشریه‌ای به چاپ رسیده باشند.

- نوشتار‌های ارائه شده به فصلنامه موزه‌ها (بخصوص مقالات علمی پژوهشی و ترجمه) برای بررسی و چاپ نباید همزمان به نشریه‌های دیگر ارایه شده‌باشند.

- مقالات ارسالی باید دارای چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، بدنه، نتیجه و فهرست منابع باشند. اندازه این نوشتارها می‌باید حداقل 4و حداکثر 10 صفحه A4 (با احتساب تمام بخش­های مقاله) باشد.

- تعداد کلمات مقالات ارسالی به زبان فارسی باید حداقل 2500 و حداکثر5500 کلمه ‌باشد.

- تعداد کلمات مقالات ارسالی به زبان انگلیسی باید حداقل 4500 و حداکثر 6500 کلمه باشد.

-چکیده مقاله باید شامل بیان مسئله، هدف، چگونگی پژوهش، موضوعات مقاله و یافته‌های مهم و نتیجه باشد. این بخش باید به تنهایی بیان کننده تمام مقاله و به ویژه نتایج به دست آمده باشد. چکیده باید فارسی دقیقاً 200 کلمه باشد.

- واژه‌های کلیدی مربوط به متن و عنوان مقاله بلافاصله بعد از چکیده و بین 4 تا 6 کلمه نوشته شود.

- نتیجه نوشتار باید به‌گونه‌ای منطقی و مفید که روشن‌کنندة بحث و ارایه یافته‌های تحقیق باشد، ارایه گردد.

- در بخش تشکر و قدردانی، ‌راهنمایی و کمک‌های دیگران یادآوری شده و به‌طور خلاصه از آنها سپاسگزاری می‌گردد.

-معادل فارسی واژه ‏ها و اصطلاحات در متن به ‏کار برده شود و واژه به زبان اصلی در پی‌نوشت بیاید.

- توضیحات تکمیل کننده و ضروری درباره عبارات و مطالب مقاله در پی‌نوشت بیاید.

- ارجاعات مربوط به منابع در متن، به ترتیب شامل نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: شماره صفحه، پس از مطلب موردنظر و داخل پرانتز بیاید.

- اطلاعات مندرج در بخش منابع و ماخذ در مورد مقالات بدین شرح باشد: نام خانوادگی و نام نویسنده، عنوان کامل مقاله، عنوان مجله، شماره مجله، سال انتشار.

- اطلاعات مندرج در بخش منابع و ماخذ در مورد کتب بدین شرح باشد: نام خانوادگی و نام نویسنده،سال انتشار، عنوان کتاب، نام مترجم ‏یا مصحح، نام ناشر، محل نشر.

- نویسنده ‏یا نویسندگان مقالات و مطالب اطلاعات خود را بدین شرح ارسال کنند: نام و نام خانوادگی، رتبه علمی ‏یا جایگاه شغلی، نشانی، تلفن، نمابر، نشانی الکترونیک.

- نامه درخواست انتشار مقاله‏ یا مطالب همزمان با مقاله و مطلب، برای فصلنامه موزه ها  ارسال شود.

-تعداد عکس‌ها‌، نگاره‌ها، جداول و غیره در مقالات علمی حداکثر 15 عدد و با کیفیت مناسب تهیه شوند. شماره و ماخذ عکس‌ها، نگاره‌ها و غیره به ترتیبی که در متن به آن اشاره می‌شود در ذیل آنها قید گردد. نویسندگان بایدفایل تصویری تمام عکس­ها، نگاره­ ها و جداول را نیز ، مجددا خارجاز Word با فرمتJPG  و با کیفیت 300dpi برای فصلنامه موزه‌ها نیز ارسال کنند.

-ذکر اطلاعات تماس نویسنده اول مقاله هنگام ارسال مطلب الزامی است.