جستجو

یوسف منصورزاده

سرپرست مرکز آموزش عالی

مشخصات فردی

 • متولد:

اطلاعات تماس

 • تلفن مستقيم: 22290683
 • نمابر: 22282083
 • ايميل: mansorzadeh@ichto.ir

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

شرح وظایف

 • اهداف مرکز آموزش عالي ميراث فرهنگي شامل مواردي است که به اختصار بيان مي شود.

  • توليد و آموزش دانش بومي در حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري .
  • جريان سازي آموزش در حوزه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در سطوح عالي و تخصصي و تسري آن به ساير مراکز آموزش عالي کشور.
  • تربيت نيروي انساني کارآمد در زمينه هاي مربوطه به ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بر اساس نيروهاي درون و برون سازماني سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و تکاليف قانوني فرا است.

  مرکز آموزش عالي در راستاي دستيابي به اهداف مورد نظر وظايفي را بر عهده دارد که مهمترين آنها را مي توان به شرح زير بر شمرد.

  • آموزش دانشجويان در زمينه هاي مختلف مورد نياز ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري .
  • بررسي و برنامه ريزي در جهت بهبود کيفي و کمي برنامه هاي آموزشي و دوره هاي تکميلي و عنداللزوم پيشنهاد آن به مراجعه ذيصلاح قانوني.
  • ايجاد روابط فرهنگي و هنري آموزشي با متخصصين واستادکاران و دانشگاههاي داخل و خارج و تبادل استاد و دانشجو از طريق مراجع ذيربط با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
  • انجام پژوهش هاي لازم به منظور پيشبرد اهداف آموزشي و تخصصي مرکز.
  • همکاري و هماهنگي متقابل با فعاليت هاي پژوهشي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري.
  • گردآوري و تنظيم کتب و اسناد و مدارک آموزشي تخصصي مرکز .
  • تشکيل سمينارها و کنفرانسهاي آموزشي مربوطه.
  • انجام ساير وظايف ذيربط که از سوي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به مرکز ارجاع مي گردد.
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت