جستجو

دکتر محمد حسن طالبيان

معاون میراث فرهنگی

مشخصات فردی

 • متولد:

اطلاعات تماس

 • تلفن مستقيم: 66027418
 • نمابر: 66084577
 • ايميل: h.talebian@ichto.ir

سوابق تحصیلی

  • اخذ فوق ليسانس معماري از دانشگاه تهران (عنوان پايان نامه: طرح جامع معماری و شهرسازی مجموعه فرهنگی- مذهبی علی ابن مهزيار اهوازی)- 1373
  • اخذ مدرك دكتري معماري از دانشگاه تهران با گرايش مديريت و حفاظت ميراث جهاني-1384
  • استاديار پايه 15 مرکز آموزش عالي ميراث فرهنگي

سوابق اجرایی

 • سوابق كاري مديريتي و کارشناسي

  • مدير كل ميراث فرهنگي استان فارس (1376ـ1373)
  • مشاور معماري و ميراث فرهنگی رياست سازمان ايرانگردي- جهانگردی کشور (1379-1376)
  • مدير پروژه‌هاي بزرگ فيروزآباد و ماسوله(1376)
  • کارشناس ناظر طرح هاي مرمت و احياء آثار تاريخي(1381ـ1378)
  • مدير كل دفتر فني سازمان ميراث فرهنگي و عضو هيئت علمي پژوهشي سازمان (1378 ـ1376)
  • دبير شوراي فني ( 1378 ـ1376)
  • عضو هيئت علمي آموزشي مركز آموزش عالي سازمان( از 1378 تاكنون)
  • مدير علمي و اجرايي پروژه چند رشته‌اي ميراث جهاني چغازنبيل (مشترك بين ايران و يونسكو) (از 1378 تاكنون )
  • مدير علمي و اجرايي پروژه ميراث جهاني تخت‌جمشيد و پاسارگاد(از 1380 تاکنون)
  • مؤسس بنياد پژوهشي پارسه ـ پاسارگاد (1380)
  • مدير علمي و اجرايي ميراث جهاني بم بعد از زلزلة سال 1382(دوره بحران))ارديبهشت83ـ دي 82 (
  • عضو شوراي راهبردي سه پايگاه بافت تاريخي ميراث فرهنگي و گردشگري شيراز- بم و محور ساساني فارس ) از 1384 تاكنون(
  • عضو هيئت اجرائي انجمن موزه هاي ايران (از 1385 تاكنون)
  • عضو کميته فني تعيين کاربري، مرمت و احياء و بهره برداري از اماکن تاريخي،صندوق احیا و طرح پردیسان(1386)
  • عضو کميته تشخيص نفايس اموال غير منقول (1386)
  • عضو کميته ميراث جهاني ايران و تهيه فهرست موقت يونسکو(1386(
  • مشاور ميراث فرهنگي در شرکت توسعه گردشگري ايران )1386(
  • عضو شوراي فني سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي ) از 1375 تاکنون(
  • مسئول و مشاور عالي علمي – پژوهشي پايگاه ميراث جهاني چغازنبيل و هفت تپه ) از 1389 تاکنون(
  • عضو شوراي سياست گذاري ثبت ميراث فرهنگي ) از 1388 تاکنون(
  • دبير کميته فني پايگاههاي ميراث جهاني ) از 1389 تاکنون(
  • عضو شوراي راهبردي ميراث فرهنگي) از 1389 تاکنون(
  • مدير دفتر تدوين پرونده های نامزدی ثبت جهانی ملموس کشور ) از 1386 تاکنون(
  • معاون ميراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری (از بهمن 1392تا کنون)
  • عضو کمیسیون امور زیربنایی دولت (از بهمن 1392تا کنون)
  • عضو شورایعالی شهر سازی و معماری ایران (از بهمن 1392تا کنون)
  • عضو کمیسیون ماده(5) شهرداری تهران(از بهمن 1392تا کنون)
  • عضو شورای فرهنگ عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی(از بهمن 1392تا کنون)
  • عضو شورای راهبردی سازمان بهسازی و نوسازی وزارت راه و شهرسازی(از بهمن 1392تا کنون)

شرح وظایف

  • سياست گذاري و برنامه ريزي در خصوص حفظ، مرمت، احياء، ساماندهي و مديريت بناها، مجموعه بناها، محوطه ها و بافت هاي تاريخي كشور و نظارت بر اجراي طرح ها و برنامه هاي مربوط.
  • تدوين ضوابط و دستورالعمل هاي لازم در خصوص حفاظت، نگهداري، مرمت و احياء ميراث فرهنگي غير منقول، اموال و اشياء تاريخي و نظارت بر حسن اجراي آنها در سطح كشور .
  • برنامه ريزي به منظور شناسائي آثار و بافت هاي ارزشمند فرهنگي – تاريخي و پيشنهاد ثبت آنها در فهرست آثار ملي.
  • بررسي ارزش و قابليت آثار تاريخي غير منقول، اموال فرهنگي- تاريخي، ميراث معنوي و انجام اقدامات لازم براي ثبت آنها در فهرست جهاني.
  • بررسي و پيشنهاد حريم محوطه ها، تپه ها، بناها و بافت هاي تاريخي و انجام اقدامات لازم براي تصويب آنها.
  • بررسي طرح هاي اضطراري به منظور حفاظت، استحكام بخشي، ساماندهي، مرمت و احياء آثار تاريخي غير منقول و نظارت بر اجراي طرح هاي مزکور.
  • ساماندهي اموال منقول تاريخي و تهيه شناسنامه فني و فهرست مورد نياز براي آنها.
  • شناسائي و مستند سازي آثار تاريخي- فرهنگي موجود در محدوده جغرافيائي اجراي كليه طرح هاي عمراني و اعلام نظر تخصصي در خصوص طرح هاي مذكور از ديدگاه ميراث فرهنگي كشور .
  • بررسي و مطالعه به منظور توسعه پايگاههاي ميراث فرهنگي در آثار تاريخي مهم كشور و نظارت بر فعاليت و عمليات پايگاههاي موجود .
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت