جستجو

رضا علیزاده

مدیر کل دفتر مناطق نمونه گردشگري و زيرساخت ها

مشخصات فردی

 • متولد:

اطلاعات تماس

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

شرح وظایف

 • شرح وظايف دفتر مناطق نمونه گردشگري و زيرساخت­ها

  • برنامه­ ريزي به منظور ايجاد تأسيسات زيربنايي گردشگري مورد نياز در مناطق نمونه، قطب­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
  • تأمين زيرساخت­هاي لازم براي توسعه تأسيسات گردشگري
  • بررسي طرح­هاي ايجاد تأسيسات زيربنايي گردشگري از جمله واحدهاي پذيرائي و اقامتي، توليد و عرضه صنايع دستي و تفريحي و ورزشي در مناطق نمونه، قطب­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
  • نظارت بر اجراي طرح­هاي توسعه در مناطق نمونه، قطب­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري به منظور اطمينان از رعايت استانداردها و ضوابط مصوب تا پايان مرحله ساخت
  • تهيه و تنظيم گزارش­هاي مستمر از پيشرفت طرحها
  • نظارت بر چگونگي تهيه و تدوين مطالعات طرح­هاي جامع و تفصيلي مناطق نمونه، قطب­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
  • همكاري با واحدهاي ذي­ربط سازمان به منظور تأمين اعتبار مورد نياز براي ايجاد تأسيسات زيربنايي و خدماتي در مناطق نمونه، قطب­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري توسط بخش غيردولتي
  • برنامه­ريزي در جهت ارائه خدمات مناسب به گردشگران توسط بخش غيردولتي با توجه به ماده (8) قانون ايجاد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
  • بازديدهاي ميداني از مناطق نمونه، قطب‌ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
  • برگزاري جلسات مشترک با مديران کل استان و سرمايه‌گذاران جهت بهبود عملکرد در مناطق نمونه، قطب‌ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
  • شرکت در جلسات، همايش‌ها و برنامه‌هاي برون سازماني حسب دستور معاونت
  • اتخاذ تدابير لازم و هماهنگي بين دستگاه‌هاي مرتبط در حوزه‌ سرمايه‌گذاري در مناطق نمونه، قطب‌ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري جهت جلوگيري از تداخل ضوابط قانوني و حوزه کاري ساير دستگاه­ها
  • تعامل و هماهنگي با معاونين ستادي و ادارات کل استاني براي بهبود عملکرد دفتر
  • ايجاد بانک اطلاع‌رساني براي قوانين، مقررات، آيين‌نامه‌ها، دستور‌العمل، ضوابط و استانداردهاي تدوين شده و انتشار آن از طريق چاپ، نشريات و نسخ الکترونيکي و محيط‌هاي اطلاع‌رساني مجازي براي استفاده متقاضيان، سرمايه‌گذاران و افراد صاحب‌نظر در مراحل تدوين و يا بازنگري روش‌ها و فرآيندها و پيش‌نويس قوانين و مقررات
  • تجزيه‌وتحليل نتايج حاصل از نظارت بر فعاليت‌هاي مرتبط به پاسخگويي به نياز سرمايه‌گذاران و ارائه پيشنهاد و راهکار اجرايي براي تصميم‌گيري درباره‌ي آنها
  • پيگيري و ايجاد هماهنگي لازم براي مکانيزه کردن تمام فعاليت‌هاي مرتبط با دفتر
  • هماهنگي با سازمان حفاظت محيط زيست براي تدوين دستور‌العمل اعمال ضوابط و استانداردها براي تأسيسات گردشگري توسط واحدهاي استاني حفاظت محيط زيست در زمينه ارزيابي زيست‌محيطي
  • انجام ساير امور ذي­ربط در خصوص مناطق نمونه، قطب­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري و زيرساخت­ها كه حسب مورد ارجاع مي شود.

  شرح وظايف گروه تأمين زيرساخت تأسيسات گردشگري

  • برنامه‌ريزي به منظور تدوين طرح‌هاي ايجاد تأسيسات زيربنايي در مناطق نمونه، قطب­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري در چارچوب برنامه‌هاي توسعه و با توجه به امکانات و نيازهاي هر يک از آنها
  • بررسي و اعلام موافقت اصولي با طرح‌هاي ايجاد و توسعه تأسيسات زيربنايي در مناطق نمونه، قطب­ها، محورهاي و روستاهاي هدف گردشگري
  • شناسايي منابع مالي براي تأمين اعتبارات مورد نياز زيرساخت‌هاي سرمايه‌گذاري
  • تهيه پيشنهادهاي حمايتي براي طرح و تصويب در مجلس، دولت، شوراي عالي ميراث فرهنگي در جهت تأمين منابع براي زيرساخت‌ها و پيگيري آنها تا حصول نتيجه
  • پيگيري براي تأمين زيرساخت‌ها از طريق ساير دستگاه‌هاي دولتي از قبيل وزارت راه و شهرسازي، نيرو و شرکت ملي گاز ايران و . . .
  • برآورد پيش‌بيني ميزان منابع مورد نياز براي تأمين زيرساخت‌هاي سرمايه‌گذاري براي ارائه و پيشنهاد در بودجه سالانه دولت
  • تهيه طرح جامع گردشگري قطب­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
  • ارائه طرح‌هاي مناسب براي جلب مشارکت بخش غيردولتي در خصوص تأمين اعتبار و سرمايه مورد نياز براي ايجاد تأسيسات زيربنايي گردشگري نظير واحدهاي پذيرايي و اقامتي، توليد و عرضه محصولات صنايع دستي و واحدهاي تفريحي و ورزشي در مناطق نمونه، قطب­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري با همکاري واحدهاي ذيربط سازمان
  • برنامه‌ريزي به منظور تهيه و تدوين طرح‌هاي مناسب براي ارائه خدمات مورد نياز در مناطق نمونه، قطب­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
  • نظارت بر اجراي طرح‌هاي توسعه و ايجاد تأسيسات زيربنايي در مناطق نمونه، قطب­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
  • اعمال نظارت به منظور حصول اطمينان از رعايت ضوابط و استانداردهاي فني تعيين شده در مناطق نمونه، قطب­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
  • ارائه گزارش مستمر از اجراي طرح‌هاي عمراني در مناطق نمونه، قطب­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
  • برنامه‌ريزي و نظارت به منظور ارائه خدمات مناسب به گردشگران در مناطق نمونه، قطب­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
  • برنامه‌ريزي و انجام اقدامات لازم براي تأمين اعتبار و بودجه و نيروي انساني مورد نياز واحد
  • پيگيري، هماهنگي و اقدام لازم براي تخصيص اعتبارات، تسهيلات و وجوه طرح­ها و پروژه­ها تا حسب مراحل پيشرفت کار
  • نظارت مستمر بر نحوه اجراي طرحها و پروژه ها در انطباق با برنامه­هاي زماني و بر اساس موازين، مقررات و قراردادها
  • گردآوري اطلاعات لازم و حصول اطلاع در خصوص طرحها و پروژه­هاي در دست اقدام
  • پيگيري عمليات و فعاليت‌هاي گسترده با دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه احداث سرويس‌هاي بهداشتي بين‌راهي به فاصله در مسير جاده‌هاي اصلي کشور با همکاري شرکت توسعه ايرانگردي و جهانگردي
  • ايجاد هماهنگي، نظارت و هدايت و ارائه راهنمايي‌هاي لازم به کارکنان تحت‌نظر
  • کمک به ايجاد زيرساخت‌هاي گردشگري در مناطق کمتر توسعه يافته
  • جمع‌آوري اطلاعات مربوط به فعاليت تأمين منابع زيرساختي و نتايج آن
  • انجام ساير امور مربوطه که از سوي معاون سرمايه‌گذاري و تأمين منابع ارجاع مي‌شود.

  شرح وظايف گروه مطالعات، ظرفيت­سنجي و کنترل طرح­ها

  • مطالعه و بررسي ايجاد تأسيسات زيربنايي مورد نياز مناطق نمونه، قطب­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
  • بررسي طرح‌هاي ايجاد و توسعه تأسيسات زيربنايي تهيه شده از سوي مراجع ذيربط براي اجرا در مناطق نمونه، قطب­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
  • بررسي و مکانيابي، امکان‌سنجي، توجيه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و تعيين اولويت طرح‌هاي پيشنهادي
  • بررسي محتوايي گزارشات مطالعات انجام شده جهت تهيه پيشنهاد اجرايي براي آن
  • ارائه طرح‌هاي مناسب براي جلب مشارکت بخش غيردولتي در خصوص تأمين اعتبار و سرمايه مورد نياز براي ايجاد تأسيسات زيربنايي گردشگري در مناطق نمونه، قطب­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري با همکاري واحدهاي ذيربط سازمان
  • تهيه و تدوين طرح‌هاي مناسب براي ارائه خدمات مورد نياز گردشگران در مناطق نمونه، قطب­ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري توسط بخش غيردولتي
  • مطالعه و بررسي ضوابط و استاندارد هاي فني و اجرائي مربوط به ايجاد و توسعه تأسيسات زيربنائي گردشگري
  • بررسي و انجام مطالعات امکان­سنجي، قطب­ها و محورهاي گردشگري
  • مطالعه و تحليل وضعيت مناطق نمونه، قطب‌ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري به تفکيک استان جهت الگودهي و تصميم‌سازي
  • به روز کردن اطلاعات و قوانين مرتبط و تطبيق آن با ضوابط ساير دستگاه‌ها جهت تسريع در روند سرمايه‌گذاري در مناطق نمونه، قطب‌ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
  • بررسي و تعيين اولويت‌هاي مطالعاتي در بخش‌هاي مرتبط با مناطق نمونه، قطب‌ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
  • شرکت در کارگروه‌هاي استاني توسط کارشناسان دفتر مناطق نمونه، قطب‌ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
  • تعريف شاخص‌ها و معيارهاي لازم جهت تصويب مناطق نمونه، قطب‌ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري جديد
  • تجويز الگوها و مدل‌هاي مختلف جهت جذب سرمايه‌گذار در مناطق نمونه، قطب‌ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
  • ارائه راهکارهاي مناسب به استان‌ها جهت جلب مشارکت و همکاري لازم بين مردم محلي و سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي در روستاهاي هدف گردشگري
  • ايجاد و راه‌اندازي پايگاه اطلاع‌رساني و بانک اطلاعاتي و محيط مجازي براي دسترسي متقاضيان به نتيجه و گزارشات مطالعات و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري در حوزه‌ي گردشگري
  • ارائه راهکارهاي مناسب جهت جلب مشارکت مردم محلي از طريق تشکيل تعاوني و شرکت در حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري مناطق نمونه، قطب‌ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري در مناطق کمتر توسعه‌يافته
  • تقسيم و توزيع کار بين کارشناسان تحت‌نظر
  • انجام ساير امور محوله توسط مقام مافوق

  شرح وظايف گروه مناطق نمونه گردشگري

  • مطالعه و بررسي ضوابط و استانداردهاي فني و اجرايي مربوط به ايجاد و توسعه تأسيسات زيربنايي گردشگري
  • نظارت بر اجراي طرح‌هاي توسعه و ايجاد تأسيسات زيربنايي در مناطق نمونه گردشگري
  • اعمال نظارت به منظور حصول اطمينان از رعايت ضوابط و استانداردهاي فني مصوب در طرح‌هاي در دست اجرا در مناطق نمونه گردشگري تا پايان مرحله ساخت
  • ررسي و ارائه راهکارها و فنون و ضوابط مناسب ارزيابي پروژه‌هاي در دست اجرا در مناطق نمونه گردشگري
  • بررسي و بازديد ميداني از فعاليت‌هاي اجرايي مورد عمل در مناطق نمونه گردشگري
  • اعمال نظارت‌هاي لازم به منظور تأمين زيرساخت‌هاي مناسب به گردشگران در مناطق نمونه گردشگري
  • به روز کردن اطلاعات و قوانين مربوط و تطبيق آن با ضوابط ساير دستگاه‌ها جهت تسريع در روند سرمايه‌گذاري در مناطق نمونه، قطب‌ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري
  • دريافت مدارک لازم از ادارات کل استان جهت تصويب مناطق نمونه گردشگري جديد و ارائه آن براي طرح در جلسات هيئت محترم دولت
  • پيگيري لغو موافقتنامه تأسيس سرمايه‌گذاران مناطق نمونه گردشگري که به هر دليل قادر به انجام تعهدات خود نمي‌باشند
  • شرکت در کارگروه‌هاي استاني توسط کارشناسان دفتر
  • پيگيري و رفع موانع و مشکلات سرمايه‌گذاران مناطق نمونه، قطب‌ها، محورها و روستاهاي هدف گردشگري از طريق استان‌ها
  • انجام ساير امور محوله توسط مقام مافوق
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت