جستجو

جواد جهانبانی

مدیر کل حراست

مشخصات فردی

 • متولد:

اطلاعات تماس

 • تلفن مستقيم: 4-66084583
 • نمابر: 66084589

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

شرح وظایف

  • حفاظت از اطلاعات، اسناد، پرسنل و اماکن تحت پوشش سازمان، به منظور جلوگيري از هر گونه تهديد و خطرات احتمالي
  • کسب و پرورش اطلاعات و اخبار سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و... سازمان و انعکاس بموقع آنها به مسئولين ذيربط
  • ارائه مشورتهاي امنيتي و خدمات اطلاعاتي لازم به رئيس سازمان و ارائه اطلاعات به مسئولين ذي صلاح سازمان، حسب نياز و تشخيص
  • بررسي صلاحيت و اعلام نظر در مورد انتصاب کارکنان در مشاغل حساس و نيز اعزام آنان به خارج از کشور بر اساس آئين نامه ها و دستورالعملهاي ابلاغ شده از سوي حراست مرکزي
  • ايجاد سيستم اطلاع رساني براي دريافت گزارشهاي مردمي به طور مستمر و تجزيه و تحليل آنها و اتخاذ تدابير لازم
  • بررسي، تهيه و اجراي طرح هاي حفاظتي و دستور العمل هاي اجرايي لازم به منظور حراست و حفاظت محيطي آثار، بناها، موزه ها و مجموعه هاي با ارزش تاريخي با توجه به اولويت ها و در چارچوب مقررات، اهداف، برنامه ها و سياست هاي رئيس سازمان و همچنين نظارت بر نحوة اجراي آنها
  • حفاظت داخلي از آثار، بناها و موزه ها و مجموعه هاي با ارزش تاريخي
  • همكاري در خصوص تحويل و برگشت اموال تاريخي و فرهنگي ايران از ديگر كشورها
  • تهيه، ابلاغ و اجراي طرحها و دستورالعملهاي حفاظت از اماکن و تاسيسات سازمان بمنظور جلوگيري از بروز هر گونه خطر و تهديد امنيتي
  • تهيه، ابلاغ و اجراي طرحها و دستورالعملهاي حفاظت از اسناد و مدارک طبقه بندي شده سازمان به منظور تضمين حيطه دسترسي و جلوگيري از افشاء غير مجاز آنها
  • تعيين صلاحيت پرسنل اعزامي به خارج از كشور و توجيه حفاظتي آنان و نيز پرسنلي كه با اتباع بيگانه ارتباط دارند
  • تعيين مشاغل حساس سازمان، بر اساس خط مشي ابلاغي حراست مرکزي
  • پيش بيني و پيشگيري از تحرکات ضد امنيتي از قبيل تجمع، اعتصاب، اغتشاش و تظاهرات در اماکن تحت پوشش سازمان، با هماهنگي حراست مرکزي
  • شناسايي عوامل و عناصر ايجاد کننده نارضايتي، بررسي و تحليل آنها و گزارش موارد به مراجع ذي ربط
  • پيشگيري از نفوذ و مقابله با توطئه هاي عوامل ضد انقلاب داخلي و خارجي در سازمان، بر اساس سياستها و دستورالعملهاي ابلاغ شده از طريق حراست مرکزي
  • کنترل و نظارت بر حضور و اشتغال اتباع خارجي در سازمان، بر اساس ضوابط اعلام شده از طريق حراست مرکزي و مقررات عمومي كشور
  • صدور کارت شناسايي براي کارکنان و مجوز تردد براي مراجعان به سازمان و اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشگيري از هر گونه سوء استفاده و جعل در مدارک مذکور و ترددهاي غير مجاز
  • کنترل و نظارت بر تردد کارکنان و مراجعان در اماکن و تاسيسات طبقه بندي شده سازمان
  • طبقه بندي اماکن و تأسيسات سازمان، از نظر حفاظت فيزيکي، برابر مقررات مصوب مربوط، با هماهنگي مراجع ذيربط
  • ايجاد و اداره دبيرخانه محرمانه و انجام امور مربوط به رمز، کشف رمز، تلگراف، تلکس و فاکس
  • تشکيل پرونده حفاظتي براي کارکنان و مديران سازمان و ايجاد بايگاني محرمانه در اين زمينه
  • تهيه شناسنامه محيطي سازمان و بهنگام نمودن اطلاعات آن در فواصل زماني مناسب
  • بررسي و تجزيه و تحليل فعاليتهاي حراستهاي تابعه و جمع بندي آنها به منظور تهيه بولتن در فواصل زماني مناسب، جهت ارائه به مقامات و مراجع ذيصلاح و ذي ربط و ارائه گزارش عملکرد ماهانه به وزارت اطلاعات
  • تهيه و ابلاغ و اجراي طرحها و دستورالعملهاي آموزشي براي مديران و کارکنان سازمان، در زمينه هاي حفاظتي و اطلاعاتي، از طريق تشکيل کلاس، انتشار جزوات آموزشي، نمايش فيلم و ... پس از سير مراحل تصويب
  • برنامه ريزي در جهت پشتيباني و هدايت حراستهاي تابعه و شناخت نارسائيها، مشکلات و کمبودهاي آنها در زمينه هاي آموزشي، پرسنلي و تجهيزاتي و کوشش براي رفع آنها
  • تهيه طرحها و دستورالعملهاي دفاع غير نظامي کارکنان سازمان، برابر مقررات دفاع غير نظامي کشور
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت