جستجو

شرح وظایف

 • 1- برقراری حسن ارتباط و تعامل با مجلس شورای اسلامی در زمینه فعالیت بخش های مختلف سازمان.
 • 2- هماهنگی و ایجاد ارتباط با کمیسیون های تخصصی مجلس و نمایندگان در جهت جلب حمایت های لازم برای بهبود امور میراث فرهنگی و گردشگری و توجیه نقطه نظرات سازمان پیرامون طرح ها و لوایح مرتبط با سازمان.
 • 3- دریافت مستمر دستور جلسات هفتگی صحن علنی و برنامه هفتگی کمیسیون های مجلس جهت اقدامات لازم.
 • 4- استماع مشروح مذاکرات مجلس از رادیو و بررسی مطالب مطروحه مرتبط با سازمان و انعکاس آنها به مقامات ذیربط سازمان و پیگیری تا حصول نتیجه.
 • 5- انجام اقدامات لازم در مورد درخواست ها و شکایات واصله از کمیسیون اصل نودم(90) مجلس و نمایندگان با هماهنگی و پیگیری از واحدهای ذیربط سازمان.
 • 6- دریافت و بررسی تذکرات، سئوالات و مکاتبات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تهیه پاسخ برای آنها با هماهنگی واحدهای ذیربط سازمان.
 • 7- بررسی نطق های میان دستور و سخنان نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با وظایف سازمان و تهیه پاسخ با هماهنگی و پیگیری از واحدهای ذیربط.
 • 8- ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز به نمایندگان، کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری.
 • 9- بررسی و اظهار نظر برروی طرح ها و لوایح ارجاعی از طرف معاونت حقوقی و امورمجلس ریاست جمهوری.
 • 10- دفاع از طرحها و لوایح و آیین نامه های مرتبط با وظایف سازمان در کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی و دولت.
 • 11- هماهنگی جهت حضور مقامات سازمان در کمیسیون های مختلف مجلس شورای اسلامی بمنظور دفاع از طرح ها و لوایح مرتبط با سازمان.
 • 12- شرکت در کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی در ایام بررسی بودجه سالیانه کشور جهت دفاع از بودجه پیشنهادی سازمان.
 • 13- تهیه گزارش عملکرد این حوزه جهت ارائه به معاونت حقوقی و امورمجلس ریاست جمهوری و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی.
 • 14- پیگیری و پاسخگویی به مکاتبات معاونت حقوقی و امورمجلس ریاست جمهوری.
 • 15- ایجاد بانک اطلاعاتی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مکاتبات آنها و به روز کردن آن.
 • 16- هماهنگی جهت ملاقات نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ریاست سازمان.
 • 17- هماهنگی جهت حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همایشها، مراسم، گردهمایی ها و....
 • 18- بازدید از استان ها جهت پیگیری برخی از موارد درخواستی نمایندگان از حوزه های انتخابیه اشان.
 • 19- انجام سایر امور محوله و ذیربط که از سوی مقامات مافوق ارجاع گردد.

جواد واحدی

مدیرکل امور مجلس
شماره تماس : 88365095
شماره نمابر: 8836095

تماس با ما

شماره تماس : 88365095
شماره نمابر : 88365095
آدرس ایمیل :
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت