جستجو

نشست علمی "مردم شناسی و میراث معنوی" برگزار شد

چهارمین نشست علمی همایش "نماز در آیینه میراث فرهنگی ایرانی" با موضوع مردم شناسی و میراث معنویب عدازظهر امروز"چهارشنبه" برگزار شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری،مقدمه ای بر شناخت جایگاه اقامه نماز جمعه در شهرستان بروجرد در عصر قاجار اولین مقاله این نشست بود که توسط محمد زندی طلبه حوزه علمیه قم ارایه شد. زندی گفت: شهرستان بروجرد در دوران قاجاریه و به ویژه همزمان با سلطنت ناصرالدین شاه قاجار دارای حوزه علمیه بسیار مهمی در غرب کشور بوده ست . به گفته وی ، در همین عصر بود که در این شهرستان ، نماز جمعه اقامه می شد و از جمله امامان جمعه صاحب نام این دیار ، میرزا علینقی امام جمعه است . این پژوهشگر اظهار داشت : نظر به این دو جنبه که هر دو دارای اهمیت بسیار است ، بررسی جایگاه و اهمیت اقامه نماز جمعه و نیز وجوه مختلف علمی ، اجتماعی و فرهنگی نماز جمعه در این عصر اهمیت بسیار می یابد . او تاکید کرد که این مقاله در این چارچوب  در صدد است تا موضوع مطرح شده را مورد مطالعه قرار دهد. نماز در بارگاه رضوی محمد مکاری مدیر گروه مردم شناسی زیست محیطی پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی وگردشگری ، دیگر سخنران این نشست بود که به بیان گوشه ای از مقاله نماز در بارگاه رضوی پرداخت و گفت : ایرانیان از نخستین مردمی بودند که اسلام و مناسک آن را با آغوش باز پذیرفتند . به گفته وی ، نماز گوهر همه مناسک دینی است و آیینی هر روزه که گفت و گوی انسان و خدا را در بر دارد . مکاری افزود: این مقاله به دنبال شرح وصف حال و هوای چنین نمازی به صورت فرادا و یا به جماعت در بارگاه امام رضا (ع)از سوی مسلمانان است . به گفته او از جمله نمازهایی که در این بارگاه خوانده می شو د نمازحاجت و نمازهای اعیاد است . اذان موذن زاده اردبیلی به گزارش خبرنگار سایت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری (richt.ir) اذان موذن زاده اردبیلی جلوه ای از میراث فرهنگی معنوی ایران عنوان مقاله ای بود که توسط بهروز وجدانی عضو هیأت علمی پژوهشکده مردم شناسی ارایه شد. او گفت :رحیم موذن زاده اردبیلی پس از فوت پدرش شیخ عبدالکریم موذن زاده اردبیلی در سال 1329شمسی به خواندن اذان در گوشه "روح الارواح "از متعلقات آواز بیات ترک از ردیف موسیقی ایران پرداخت که تا آن موقع و پس از آن تا کنون منحصر به فرد بوده است . وجدانی تصریح کرد که دراین مقاله از منظر قوم موسیقی شناسی به تمام ویژگی های موسیقیایی این اذان پرداخته خواهد شد و دلیل نفوذ آن در میان مردم ایران به بحث نهاده می شود. نماز حاجت عباس تراب زاده کارشناس ارشد مردم شناسی، دیگر سخنران این نشست بود که بخشی از مقاله نماز حاجت، امری مقدس در اماکن مقدس کاشان را ارایه داد او گفت: یکی از راه های مقابله با یاس و اندوه که از سوی مردم انتخاب می شود پناه جستن به مکان های مقدس و آیینی و برگزاری مناسکی چون نماز حاجت است . به گفته تراب زاده نماز حاجت یکی از مناسکی است که نمازگزار و زائر را در برابر اندوه و یأس یاری می دهد و نمازگزار در قالب فریضه نماز موسوم به نماز حاجت در درگاه معبود خود به خواهش و حاجت می نشیند . این پژوهشگر اظهار داشت: محور مطالعه و پژوهش این مقاله اماکن مقدس شهرستان کاشان است که بقاع امام زاده ها و نیز مناظر طبیعی و فرهنگی از قبیل چشمه ها ، چاه ها ، درختان نظر کرده، کوه سنگ، مزار مشاهیر و عرفا،اماکنی موسوم به چهل دخترون و ...را در برمی گیرد.    سنگ مزارهای تاریخی درادامه بخش هایی از مقاله بررسی نقش و جایگاه نماز در اعتقاد مردم به آخرت در سده های گذشته بر اساس نقوش و کتیبه های روی سنگ قبور تاریخی منطقه تاکستان استان قزوین کار مشترک محمد علیزاده سولا دانشجوی دکتری باستان شناسی و سمیه نوری کارشناس ارشد باستان شناسی توسط علیزاده سولا ارایه شد. علیزاده سولا گفت: سنگ مزارهای تاریخی منطقه تاکستان با توجه به فراوانی و تنوع دارا بودن ارزش والای تاریخی –هنری ، وجود کتیبه های بسیار زیبا به خط نستعلیق و نیز نقوش تزیینی و نمادین حجاری شده داده های ویژه و منحصر به فردی برای تحقیق محسوب می شوند. او افزود: نکته جالب در بررسی این سنگ مزارها ، وجود نقش سجاده ، مهر و تسبیح بر روی بسیاری از آنهاست که می تواند نشانگر جایگاه و نقش موثر نماز در زندگانی مردمان این دیار و اعتقاد به این موضوع باشد که نماز دستگیر آنها در آخرت خواهد بود .
چهارمین نشست علمی همایش "نماز در آیینه میراث فرهنگی ایرانی" با موضوع مردم شناسی و میراث معنویب عدازظهر امروز"چهارشنبه" برگزار شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری،مقدمه ای بر شناخت جایگاه اقامه نماز جمعه در شهرستان بروجرد در عصر قاجار اولین مقاله این نشست بود که توسط محمد زندی طلبه حوزه علمیه قم ارایه شد. زندی گفت: شهرستان بروجرد در دوران قاجاریه و به ویژه همزمان با سلطنت ناصرالدین شاه قاجار دارای حوزه علمیه بسیار مهمی در غرب کشور بوده ست . به گفته وی ، در همین عصر بود که در این شهرستان ، نماز جمعه اقامه می شد و از جمله امامان جمعه صاحب نام این دیار ، میرزا علینقی امام جمعه است . این پژوهشگر اظهار داشت : نظر به این دو جنبه که هر دو دارای اهمیت بسیار است ، بررسی جایگاه و اهمیت اقامه نماز جمعه و نیز وجوه مختلف علمی ، اجتماعی و فرهنگی نماز جمعه در این عصر اهمیت بسیار می یابد . او تاکید کرد که این مقاله در این چارچوب  در صدد است تا موضوع مطرح شده را مورد مطالعه قرار دهد. نماز در بارگاه رضوی محمد مکاری مدیر گروه مردم شناسی زیست محیطی پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی وگردشگری ، دیگر سخنران این نشست بود که به بیان گوشه ای از مقاله نماز در بارگاه رضوی پرداخت و گفت : ایرانیان از نخستین مردمی بودند که اسلام و مناسک آن را با آغوش باز پذیرفتند . به گفته وی ، نماز گوهر همه مناسک دینی است و آیینی هر روزه که گفت و گوی انسان و خدا را در بر دارد . مکاری افزود: این مقاله به دنبال شرح وصف حال و هوای چنین نمازی به صورت فرادا و یا به جماعت در بارگاه امام رضا (ع)از سوی مسلمانان است . به گفته او از جمله نمازهایی که در این بارگاه خوانده می شو د نمازحاجت و نمازهای اعیاد است . اذان موذن زاده اردبیلی به گزارش خبرنگار سایت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری (richt.ir) اذان موذن زاده اردبیلی جلوه ای از میراث فرهنگی معنوی ایران عنوان مقاله ای بود که توسط بهروز وجدانی عضو هیأت علمی پژوهشکده مردم شناسی ارایه شد. او گفت :رحیم موذن زاده اردبیلی پس از فوت پدرش شیخ عبدالکریم موذن زاده اردبیلی در سال 1329شمسی به خواندن اذان در گوشه "روح الارواح "از متعلقات آواز بیات ترک از ردیف موسیقی ایران پرداخت که تا آن موقع و پس از آن تا کنون منحصر به فرد بوده است . وجدانی تصریح کرد که دراین مقاله از منظر قوم موسیقی شناسی به تمام ویژگی های موسیقیایی این اذان پرداخته خواهد شد و دلیل نفوذ آن در میان مردم ایران به بحث نهاده می شود. نماز حاجت عباس تراب زاده کارشناس ارشد مردم شناسی، دیگر سخنران این نشست بود که بخشی از مقاله نماز حاجت، امری مقدس در اماکن مقدس کاشان را ارایه داد او گفت: یکی از راه های مقابله با یاس و اندوه که از سوی مردم انتخاب می شود پناه جستن به مکان های مقدس و آیینی و برگزاری مناسکی چون نماز حاجت است . به گفته تراب زاده نماز حاجت یکی از مناسکی است که نمازگزار و زائر را در برابر اندوه و یأس یاری می دهد و نمازگزار در قالب فریضه نماز موسوم به نماز حاجت در درگاه معبود خود به خواهش و حاجت می نشیند . این پژوهشگر اظهار داشت: محور مطالعه و پژوهش این مقاله اماکن مقدس شهرستان کاشان است که بقاع امام زاده ها و نیز مناظر طبیعی و فرهنگی از قبیل چشمه ها ، چاه ها ، درختان نظر کرده، کوه سنگ، مزار مشاهیر و عرفا،اماکنی موسوم به چهل دخترون و ...را در برمی گیرد.    سنگ مزارهای تاریخی درادامه بخش هایی از مقاله بررسی نقش و جایگاه نماز در اعتقاد مردم به آخرت در سده های گذشته بر اساس نقوش و کتیبه های روی سنگ قبور تاریخی منطقه تاکستان استان قزوین کار مشترک محمد علیزاده سولا دانشجوی دکتری باستان شناسی و سمیه نوری کارشناس ارشد باستان شناسی توسط علیزاده سولا ارایه شد. علیزاده سولا گفت: سنگ مزارهای تاریخی منطقه تاکستان با توجه به فراوانی و تنوع دارا بودن ارزش والای تاریخی –هنری ، وجود کتیبه های بسیار زیبا به خط نستعلیق و نیز نقوش تزیینی و نمادین حجاری شده داده های ویژه و منحصر به فردی برای تحقیق محسوب می شوند. او افزود: نکته جالب در بررسی این سنگ مزارها ، وجود نقش سجاده ، مهر و تسبیح بر روی بسیاری از آنهاست که می تواند نشانگر جایگاه و نقش موثر نماز در زندگانی مردمان این دیار و اعتقاد به این موضوع باشد که نماز دستگیر آنها در آخرت خواهد بود .
SuperUser Account امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

نام

ایمیل

وب سایت

نظرات شما

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت