جستجو

احیا بناهای تاریخی بزرگترین سرمایه برای مردم شیراز است

احیا بناهای تاریخی بزرگترین سرمایه برای مردم شیراز است

شهرداری با هدف فرهنگی وارد جریان احیا، مرمت، معرفی و بهره برداری از خانه های تاریخی شده است چراکه احیاء این بناها بزرگترین سرمایه برای مردم شهر است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری؛علیرضا  پاک فطرت، شهردار  شیراز  افزود: شهر شیراز 360 هکتار بافت تاریخی دارد که این بخش به عنوان قلب شیراز برای این استان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

وی  ادامه داد: بناهای نفیس، تاریخی و ارزشمندی در بافت تاریخی شیراز قرار دارد که تعدادی از این بناها در اختیار صاحبان املاک است و تعدادی دیگر را سازمان میراث فرهنگی خریداری کرده و در اختیار دارد، با توجه به اینکه حفظ و نگهداری از این بناهای تاریخی و میراثی وظیفه همه ما و شهروندان است، شهرداری نسبت به مرمت و احیا آنها اعلام آمادگی کرده است.

پاک‌فطرت تصریح کرد: در جلسه‌ای که به منظور اعطای احکام انجمن های میراث فرهنگی استان برگزار شده بود، آمادگی کامل خود را برای همکاری و اجرای عملیات نگهداری، مرمت، احیا و بهره برداری از این خانه‌ها را به معاون رئیس جمهور اعلام کردیم.

شهردار شیراز اضافه کرد: خوشبختانه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با طرح شهرداری شیراز برای احیای این خانه های تاریخی ارزشمند موافقت کردند و صورتجلسه توافق در همین نشست به امضای طرفین رسید.

وی با اشاره به اینکه خانه‌های تاریخی شیراز پس از مرمت و احیاء در چرخه گردشگری اقتصادی قرار می‌گیرند، یادآور شد: تمامی مراحل احیا و بهره برداری از این خانه‌ها با نظارت عالی سازمان و با سرعت و دقت در حفظ اصالت بناها انجام می‌شود.

پاک‌فطرت تصریح کرد: بناهای تاریخی مورد توافق، پتانسیل تبدیل شدن به رستوران، چایخانه، هتل و مراکز اسکان گردشگران را دارد و اجرای عملیات حفظ و احیا، هر کدام از این بناها را به خورشیدی مبدل می کند که اطراف خود را روشن و پررونق می کند.

شهردار شیراز ادامه داد: با ورود شهرداری به حوزه مرمت و احیاء بناهای تاریخی، مردم و شهروندان نسبت به این آثار ارزشمند حساسیت و علاقه بیشتری نشان می دهند، شهرداری شیراز ارزش و اهمیت هر کدام از این بناها را می داند، شهرداری با هدف فرهنگی وارد این جریان شده است چراکه احیاء این بناها بزرگترین سرمایه برای مردم شهر است.
وی در پایان اضافه کرد: تمامی این بناهای قابل بازسازی و بهره برداری است اما با توجه به تفاوت خانه ها در میزان مرمت، پیش بینی ما این است که هر کدام از بناها از 4 ماه تا 2 سال زمان برای عملیات مرمت و احیا نیاز دارد. شهرداری با هدف فرهنگی وارد جریان احیا، مرمت، معرفی و بهره برداری از خانه های تاریخی شده است چراکه احیاء این بناها بزرگترین سرمایه برای مردم شهر است.

علیرضا  پاک فطرت، شهردار  شیراز در گفتگو با میراث آریا(chtn) افزود: شهر شیراز 360 هکتار بافت تاریخی دارد که این بخش به عنوان قلب شیراز برای این استان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

وی  ادامه داد: بناهای نفیس، تاریخی و ارزشمندی در بافت تاریخی شیراز قرار دارد که تعدادی از این بناها در اختیار صاحبان املاک است و تعدادی دیگر را سازمان میراث فرهنگی خریداری کرده و در اختیار دارد، با توجه به اینکه حفظ و نگهداری از این بناهای تاریخی و میراثی وظیفه همه ما و شهروندان است، شهرداری نسبت به مرمت و احیا آنها اعلام آمادگی کرده است.

پاک‌فطرت تصریح کرد: در جلسه‌ای که به منظور اعطای احکام انجمن های میراث فرهنگی استان برگزار شده بود، آمادگی کامل خود را برای همکاری و اجرای عملیات نگهداری، مرمت، احیا و بهره برداری از این خانه‌ها را به معاون رئیس جمهور اعلام کردیم.

شهردار شیراز اضافه کرد: خوشبختانه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با طرح شهرداری شیراز برای احیای این خانه های تاریخی ارزشمند موافقت کردند و صورتجلسه توافق در همین نشست به امضای طرفین رسید.

وی با اشاره به اینکه خانه‌های تاریخی شیراز پس از مرمت و احیاء در چرخه گردشگری اقتصادی قرار می‌گیرند، یادآور شد: تمامی مراحل احیا و بهره برداری از این خانه‌ها با نظارت عالی سازمان و با سرعت و دقت در حفظ اصالت بناها انجام می‌شود.

پاک‌فطرت تصریح کرد: بناهای تاریخی مورد توافق، پتانسیل تبدیل شدن به رستوران، چایخانه، هتل و مراکز اسکان گردشگران را دارد و اجرای عملیات حفظ و احیا، هر کدام از این بناها را به خورشیدی مبدل می کند که اطراف خود را روشن و پررونق می کند.

شهردار شیراز ادامه داد: با ورود شهرداری به حوزه مرمت و احیاء بناهای تاریخی، مردم و شهروندان نسبت به این آثار ارزشمند حساسیت و علاقه بیشتری نشان می دهند، شهرداری شیراز ارزش و اهمیت هر کدام از این بناها را می داند، شهرداری با هدف فرهنگی وارد این جریان شده است چراکه احیاء این بناها بزرگترین سرمایه برای مردم شهر است.
وی در پایان اضافه کرد: تمامی این بناهای قابل بازسازی و بهره برداری است اما با توجه به تفاوت خانه ها در میزان مرمت، پیش بینی ما این است که هر کدام از بناها از 4 ماه تا 2 سال زمان برای عملیات مرمت و احیا نیاز دارد. 


شهرداری با هدف فرهنگی وارد جریان احیا، مرمت، معرفی و بهره برداری از خانه های تاریخی شده است چراکه احیاء این بناها بزرگترین سرمایه برای مردم شهر است.

علیرضا  پاک فطرت، شهردار  شیراز در گفتگو با میراث آریا(chtn) افزود: شهر شیراز 360 هکتار بافت تاریخی دارد که این بخش به عنوان قلب شیراز برای این استان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

وی  ادامه داد: بناهای نفیس، تاریخی و ارزشمندی در بافت تاریخی شیراز قرار دارد که تعدادی از این بناها در اختیار صاحبان املاک است و تعدادی دیگر را سازمان میراث فرهنگی خریداری کرده و در اختیار دارد، با توجه به اینکه حفظ و نگهداری از این بناهای تاریخی و میراثی وظیفه همه ما و شهروندان است، شهرداری نسبت به مرمت و احیا آنها اعلام آمادگی کرده است.

پاک‌فطرت تصریح کرد: در جلسه‌ای که به منظور اعطای احکام انجمن های میراث فرهنگی استان برگزار شده بود، آمادگی کامل خود را برای همکاری و اجرای عملیات نگهداری، مرمت، احیا و بهره برداری از این خانه‌ها را به معاون رئیس جمهور اعلام کردیم.

شهردار شیراز اضافه کرد: خوشبختانه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با طرح شهرداری شیراز برای احیای این خانه های تاریخی ارزشمند موافقت کردند و صورتجلسه توافق در همین نشست به امضای طرفین رسید.

وی با اشاره به اینکه خانه‌های تاریخی شیراز پس از مرمت و احیاء در چرخه گردشگری اقتصادی قرار می‌گیرند، یادآور شد: تمامی مراحل احیا و بهره برداری از این خانه‌ها با نظارت عالی سازمان و با سرعت و دقت در حفظ اصالت بناها انجام می‌شود.

پاک‌فطرت تصریح کرد: بناهای تاریخی مورد توافق، پتانسیل تبدیل شدن به رستوران، چایخانه، هتل و مراکز اسکان گردشگران را دارد و اجرای عملیات حفظ و احیا، هر کدام از این بناها را به خورشیدی مبدل می کند که اطراف خود را روشن و پررونق می کند.

شهردار شیراز ادامه داد: با ورود شهرداری به حوزه مرمت و احیاء بناهای تاریخی، مردم و شهروندان نسبت به این آثار ارزشمند حساسیت و علاقه بیشتری نشان می دهند، شهرداری شیراز ارزش و اهمیت هر کدام از این بناها را می داند، شهرداری با هدف فرهنگی وارد این جریان شده است چراکه احیاء این بناها بزرگترین سرمایه برای مردم شهر است.
وی در پایان اضافه کرد: تمامی این بناهای قابل بازسازی و بهره برداری است اما با توجه به تفاوت خانه ها در میزان مرمت، پیش بینی ما این است که هر کدام از بناها از 4 ماه تا 2 سال زمان برای عملیات مرمت و احیا نیاز دارد. 


امتیاز به خبر :
طرح پس زمینه
اندازه اسکین
اندازه فونت